tvskolan-7

Posted by & filed under TV-Skolan.

Nu har vi kommit till den sjunde och sista delen av TV-skolan, den här gången går vi igenom olika typer av funktionalitet som man bör känna till innan man väljer videoplattform för sin TV-satsning på Internet.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

Att välja rätt Videoplattform eller OVP (Online Video Platform) för sin TV-satsning på Internet kan vara helt avgörande för om man ska lyckas eller inte. Grundläggande bör behov definieras på vilken funktionalitet videoplattformen bör ha, vilka möjligheter till att påverka utvecklingen av plattformen som finns, vilken support som erbjuds och vilken kvalité plattformen måste hålla i form av exempelvis driftsäkerhet. Andra viktiga delar att väga in är kostnaden för själva plattformen där det oftast finns såväl fasta som rörliga delar.

I den här delen av TV-skolan har vi valt att fokusera på de som vill nyttja sin plattform för att driva en TV-satsning på Internet, snarare än att använda video och livesändningar för att marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även valt att fokusera på funktionalitet i plattformar där man behåller äganderätten till sitt innehåll.

TV-skolan ges ut av videoplattformen Solidtango, till grund för innehållet i TV-skolan ligger vår samlade erfarenhet kring TV-sändningar på Internet och utvecklingen av vår videoplattform som startade redan 2008.

Till TV-skolan har vi även kopplat vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här. Det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Premium-plattform

En videoplattform som kostar pengar kallar vi för en Premium-plattform. Grundläggande i en Premium-plattform är att användaren behåller äganderätten till sitt innehåll, vilket i sin tur gör att man får total kontroll över dom intäktsströmmar som kan genereras via plattformen.

OBS: Innan man väljer Premium-plattform rekommenderar vi att man alltid säkerställer med leverantören av plattformen att man som användare behåller äganderätten till sitt innehåll.

Behov och budget som styr

Valet av plattform styrs i mångt och mycket av behoven, men även av vilken budget man förfogar över. Bland Premium-plattformar skiljer sig funktionaliteten åt en hel del. En del plattformar går endast att nyttja för uppladdning och uppspelning av video, andra bara livesändningar, men det finns även plattformar som erbjuder en kombination av båda delarna.

Dom olika delarna i en videoplattform

Nedan går vi övergripande igenom dom olika delarna i en videoplattform:

online-video-platform

I botten finns oftast ett CDN sk. Content Delivery Network, det är CDNet som skickar ut video och livesändningarna till tittarna. Ovanpå CDNet finns det oftast en lagringslösning som är molnbaserad, vilket innebär att plattformen man använder tar hand om all lagring och ser till att det alltid finns tillräckligt med utrymme för att lagra mer innehåll. Efter lagringen kommer enkoders och transkoders som används för att koda om video och livesändningar till rätt format. VMS är en förkortning för Video Management System, det är i plattformens VMS som man administrerar allt innehåll.
Player är själva spelaren som används för att visa videor eller livesändningar. Widgets är oftast en samling av flera videor eller livesändningar som kan bäddas in på hemsidor, bloggar etc. De flesta videoplattformar erbjuder någon form av enklare AD-server alt. koppling till externa annonsnätverk. Inbyggda betallösningar är dock ovanligare även om det förekommer hos vissa leverantörer. API kan förenklat sägas att vara ett gränssnitt för att kunna programmera mot en videoplattform. De videoplattformar som erbjuder funktionalitet i form av en plankanal erbjuder även ett CMS sk. Content Management System för att designa och underhålla själva playkanalen.

Detta var en övergripande genomgång av funktionaliteten i en videoplattform, nedan bryter vi ner funktionaliteten i mindre delar.

Video

Ladda upp video

Uppladdning av video till en videoplattform kan vanligen ske på två olika sätt, antingen via webbläsaren eller FTP. Vid uppladdning via webbläsare är oftast uppladdningen begränsad till 10GB stora filer då de flesta webbläsare inte kan hantera större filer än så. Att kunna ladda upp video via sin smartphone eller mobiltelefon är ett stort plus då mer och mer innehåll produceras via dessa typer av enheter.
Ett alternativ till uppladdning av video via webbläsaren är att använda sig av FTP. FTP erbjuder en stabilare uppladdning och har ingen begränsning i hur stora filer man kan ladda upp, därför kan uppladdning via FTP vara ett mycket bra alternativ.

Enkodering av video

Att enkodera en video är viktigt för att videon ska gå att se i olika typ av enheter som mobiltelefoner och surfplattor, SmartTVs etc. Men det är även viktigt att kvalitén på bilden anpassar sig efter tittarens uppkoppling, för detta krävs att videon kodas om i olika kvalitéer. Enkodering är således en helt avgörande funktionalitet för att kunna erbjuda tittarna en bra tittarupplevelse och det är bra om enkoderingen sköts helt automatiskt av videoplattformen.

Ladda ner enkoderade videor

Att kunna ladda ner dom videor som enkoderats kan vara bra, finns denna funktionalitet på plats brukar det även vara möjligt att erbjuda en tittare att ladda ner video som ett komplement till att bara spela upp själva videon.

Tumnaglar

En tumnagel är den bild som visas innan en video eller livesändning börjar spelas. Det är viktigt att tumnaglar genereras automatiskt i samband med enkoderingen av en video och att det även går att välja den tumnagel man tycker är bäst. I vissa fall hittar man ingen autogenererad tumnagel som passar, då är det viktigt att det även går att ladda upp en egen tumnagel och koppla till videon.

Ladda ner tumnagel

Det är bra om man kan ladda ner dom tumnaglar som genererats då tumnaglar är bra att använda för att marknadsföra sitt innehåll via hemsidor, bloggar eller sociala medier.

Information

Att kunna sätta en rubrik och skriva en brödtext till en video är viktigt, inte minst för att videon ska vara sökbar. Det gäller såväl i videoplattformens VMS som ut mot tittarna och sökmotorer som Google. Utöver rubrik och brödtext bör man även kunna kategorisera sitt innehåll och tagga upp det. Informationen kring en video eller livesändning är snarlik varför vi endast valt att belysa detta under rubriken Video.

Dela in i kapitel

Att kunna dela in en video i olika kapitel är bra att kunna göra om det handlar om längre videor. Kapitelindelningen innebär att man sätter tidsangivelser i en video och kopplar tidpunkten till en text. Klickar man på texten som visas i anslutning till själva videon kommer man till rätt del i videon.

Starta video vid viss tidpunkt

Det är bra att kunna sätta en alternativ startpunkt på en video, exempelvis om man spelat in en livesändning där man har en massa material i början på livesändningen som inte är relevant för tittaren. Den nya startpunkten gör att tittaren slipper se “inför-materialet” när man trycker på play och videon börjar spelas.

Tidsstyr publiceringsdatum och tid

För att kunna planera publicering av livesändningar och videor är det bra att kunna tidsstyra publiceringen per automatik. I vissa fall kan det även vara bra att kunna avpublicerara en video eller livesändning vid en viss tidpunkt.

Spelaren

Oavsett om man sänder live eller visar en video on demand så behöver man en spelare, en spelare kan ha olika typer av funktionalitet, grundläggande kravet bör dock vara att den fungerar oavsett om tittaren tittar via en dator, smartphone eller surfplatta.

Live

Skapa livesändning

Det är viktigt att det är enkelt att kunna skapa en ny livesändning. Detta bör användaren av plattformen kunna göra helt på egen hand i videoplattformens VMS.

Många livesändningar och tittare samtidigt

Att skapa många livesändningar eller ha många livesändningar igång samtidigt bör inte vara vara någon begränsning. Många samtidiga tittare bör inte heller vara en begränsande faktor. Dock finns det ett tak i alla plattformar så det är alltid bra att stämma av kapaciteten för antal samtidiga tittare med den videoplattform man väljer.

Livetranskodering

När man sänder live via internet går signalen från sändningsplatsen, till videoplattformen som sedan skickar signalen vidare ut till tittarna. De flesta plattformar gör inget med videoströmmen som skickas från sändningsplatsen, till videoplattformen och vidare ut till tittaren. Det får till följd att tittarens hastighet på uppkopplingen måste vara lika bra eller bättre än den hastighet/kvalité som avsändaren sänder med. Detta är ett problem eftersom långt ifrån alla tittare har samma kvalité och hastighet på sina Internetuppkopplingar.
Livetranskodering erbjuds vanligtvis som en tilläggstjänst som har till syfte att lösa just det här problemet. Vid aktiverad livetranskodering kodas originalströmmen om i olika kvalitéer. När tittaren sedan ser på livesändningen väljs automatiskt en kvalité som matcher tittarens kvalité och hastighet på uppkopplingen. Har man en bra uppkoppling visas den högsta kvalitén, har man en dålig uppkoppling visas en lägre kvalité.

Nedräkning

Innan en livesändning drar igång är det bra att om plattformen erbjuder möjlighet till att ha en nedräkning i spelaren så att tittaren på ett tydligt sätt kan se hur lång tid det är kvar innan sändningen börjar.

Spela in livesändning

Att spela in lokalt i kameran eller på extern lagringsenhet varifrån man sänder bör man alltid göra. Men för att snabbt få ut en livesändning som repris går det snabbast om man kan spela in livesändningen på videoplattformen man sänder via. En del plattformar erbjuder endast inspelning av allt som sänds, medan andra plattformar erbjuder funktionalitet för att kunna starta och stoppa en inspelning vid tidpunkter man själv väljer.

Livekälla

För att genomföra en livesändning behöver man “tala om” för sändningsutrustningen vart den ska skicka signalen, detta sker oftast genom att man fyller i en URL och ett ID i sändningsutrustningen. Har man många livesändningar eller använder flera sändningsutrustningar kan detta leda till problem. Lösningen heter “Livekälla”, genom att kunna koppla en valfri livesändning till en valfri livekälla behöver man aldrig gå in och uppdatera informationen kring vart signalen ska skickas, man kan även göra enklare bildmixning mellan olika livekällor om man har flera olika livekällor igång samtidigt.

Hantera annonser

För att finansiera sin TV-satsning med hjälp av annonser är det viktigt att välja en plattform som från början har stöd för detta. En del plattformar erbjuder enklare annonslösningar, en del är integrerade mot annonsnätverk. Det är alltså viktigt att sätta sig in i vilka möjligheter som finns i olika videoplattformar om man vill kunna visa annonser i spelaren. Finns ingen koppling till detta från början kan det vara både dyrt och komplicerat att integrera en annonslösning i spelaren.

Inbäddning

För att kunna bädda in en livesändning eller video på en hemsida eller blogg, är det viktigt att man kan generera en kod för detta. I de flesta fall är denna kod i form av en iframe. Funktionaliteten för att generera koden kan skilja sig en del i olika plattformar, men grundläggande bör det gå att anpassa bredd och höjd på själva spelarfönstret. Det är även en fördel om koden dynamiskt kan anpassa höjd och bredd på spelaren beroende på skärmstorlek. Andra parametrar som kan vara bra att kunna ställa in är om autostart ska vara påslagen i spelaren eller inte.

Geoblock

Krav på geoblock är vanligt förekommande i sportens värld då sändningsrättigheter oftast är begränsade till olika länder. Har man för avsikt att sända sport eller annan typ av sändning som måste gå att begränsa geografiskt är geoblock en nyckelfunktionalitet.

Intranät funktionalitet

Ska man sända Intern-TV som är begränsat till utvalda tittare finns det två olika typer av lösningar eller en kombination av båda. Antingen begränsar man sändningen via lösenord, eller så är begränsar man sändningen till specifika IP-adresser.

Publik uppladdning

Den största kostnaden i en TV-satsning ligger ofta i produktionen av innehåll, genom att låta användarna bidra med innehåll i form av video kan man få tillgång till en massa innehåll samtidigt som man bygger ett större engagemang hos tittarna. För att på ett strukturerat sätt kunna jobba med användargenererad uppladdning av video behöver videoplattformen kunna erbjuda enkel hantering av uppladdning, men även enkel hantering för publicering av det användargenererade innehållet.

Användarrättigheter

Är man många som ska arbeta i en videoplattform är det bra om plattformen har stöd för olika typer av användarrättigheter. Oftast finns det en administratörsrättighet som kan göra allt i plattformen, sedan brukar användarrättigheten och vilken information man får se begränsas beroende på hur långt “ner” i användarrättighets-strukturen man kommer.

API

För alla som vill kunna bygga in funktionaliteten som finns i en videoplattform (ladda upp video, sända live, publicera innehåll etc.) direkt på sin en egen hemsida, via sitt ordinarie publiceringsverktyg så krävs det att videoplattformen tillhandahåller någon form av API. Med hjälp av APIet kan man integrera funktionaliteten från videoplattformen i sin egen publiceringsplattform.

Widgets

Vill man bädda in innehåll i form av video och livesändningar på sin egen hemsida används vanligen en embed-kod. Men vill man bädda in flera videor, utifrån en specifik kategori eller ha en lista med videor som uppdateras automatiskt är Widgets den enklaste lösningen. För att skapa och bädda in en widget krävs varken kunskap om kodning eller programmering. En widget konfigureras vanligen via videoplattformens VMS som skapar en kod som man sedan kan bädda in på valfri webbplats.

Playkanal

Oftast räcker det inte bara att ha en bra videoplattform. För att göra en riktig TV-satsning på Internet behöver man en hemsida där man samlar sitt innehåll. En sådan hemsida kallas för en Playkanal. Nedan listar vi exempel på funktionalitet som en playkanal bör innehålla.
Förstasidan på playkanalen bör innehålla någon form av bild-karusell där de videor och livesändningar man vill lyfta fram visas. Det bör även gå att visa upp de senaste innehållet samt det populäraste innehållet. Andra viktiga delar på en playkanal är en sökfunktion, gärna en sökfunktion som är intelligent, dvs. den lär sig löpande och förbättrar sin sökalgoritm hela tiden utifrån dom sökningar som görs.
Jobbar man med mycket livesändningar är en livekalender en viktigt funktion, i livekalendern samlas alla kommande livesändningar så att man på ett enkelt och automatiserat sätt kan presentera detta för tittarna. På undersidor där videor eller livesändningar visas är det viktigt att playkanalen erbjuder stöd för delning av innehåll via sociala medier som Twitter och Facebook.

Sociala objekt

Videor och livesändningar är sociala objekt som tittarna kan “umgås” kring. Enklaste formen av kontakt sker vanligtvis via kommentarsfält eller chat. Har man kommentarer eller chat kopplat till en video eller livesändning är det även viktigt att det går att moderera inläggen på ett bra sätt.

Huvudkonto

Om man tillhör en större organisation kan det vara bra att kunna skapa en nätverk av playkanaler som hänger ihop via ett huvudkonto. Det kan exempelvis handla om en sportliga, där själva ligan blir ett huvudkonto och lagen som tillhör ligan blir kopplade till detta huvudkonto. Fördelen med att kunna koppla ihop playkanaler på det här sättet är att kunna dela innehåll och samla alla playkanalers kommande livesändningar på ett och samma ställe.

Statistik

För att få feedback på hur en TV-satsning går är det viktigt att få feedback i form av statistik. Dels i realtid men även för att kunna göra djupare analyser i efterhand. Grafer är bra i de flesta fall men sätter man ett värde i att kunna se vart tittare befinner sig geografiskt är kartor ett fantastiskt hjälpmedel för att kunna visualisera detta på ett bra sätt.

Betallösning

Att kunna ta betalt för sitt innehåll är det enklaste sättet för att få lönsamhet i sin TV-satsning, därför är betalningsmodulen en viktig del när man väljer plattform. Men det räcker inte bara med att det finns en betalningsmodul, minst lika viktigt är utformningen av modulen, dvs. att den är enkel att använda för tittaren som ska betala. I betallösningen bör det finnas olika sätt att ta betalt, dels via Pay Per View (PPV), men man bör även kunna sälja flera sändningar till ett fast pris, exempelvis för en cup som pågår i tre dagar vill man kunna erbjuda allt innehåll till ett fast pris. Ska man driva en videotjänst på nätet för exempelvis dokumentärfilmer så vill man kunna ta betalt i form av månadsabonnemang som man exempelvis gör om man använder Netflix. Har man tittare från olika delar av världen är det även bra om det finns stöd för att göra prissättningen i olika valutor. Statistik kring betalningar är en annan viktigt del som bör gå att ta del av i realtid och i efterhand. Sist men inte minst är det viktigt att ett betalsystem har en bra hantering för att kunna kompensera tittare om man vid något tillfälle skulle misslyckas med en sändning. Ju snabbare kompensationen kan nå tittaren desto bättre.

E-postadresser

Kräver man inloggning av tittaren för att de ska få del av innehåll så vet man vem som har tittat på en video eller livesändning. Denna information är förstås värdefull om man använder informationen för att kommunicera med sina tittare. För att kunna göra detta så krävs det en bra hantering så att det går att exportera e-postadresserna på de tittare som sett en video eller livesändning. Det är även önskvärt att på ett enkelt sätt få ut alla e-postadresser till tittare som någon gång har tittat på en video eller livesändning som kräver inloggning.

Papperskorg

Det finns mycket funktionalitet i en videoplattform som man bör känna till, men vi har sparat en speciell funktion till sist, nämligen papperskorgen. I papperskorgen hamnar allt material man raderar. Skulle man av misstag raderat något går det enkelt att återskapa innehållet från papperskorgen.

Sammanfattning

Listan på funktionalitet som en videoplattform kan/bör innehålla är lång, men mycket av funktionaliteten är helt nödvändig för att lyckas med sin TV-satsning på Internet. Innan man väljer plattform rekommenderar vi att man börjar med att göra en behovsanalys gällande funktionalitet och sedan matchar funktionaliteten med dom videoplattformar som finns på marknaden.

Lycka till i valet av er framtida Videoplattform!

ÖVRIGA DELAR I TV-SKOLAN

Detta är den sjunde och sista delen av TV-skolan, övriga delar i TV-skolan hittar du länkar till här:

Del 1 – Få koll på uppkopplingen

Del 2 – Sända live enklare än du tror

Del 3 – Hårdvara man behöver för att sända TV via Internet

Del 4 – Så lockar man många tittare till sina livesändningar

Del 5 – Locka fler tittare till era livesändningar via Sociala Medier

Del 6 – Sänd TV via Internet och gör en bra affär

STREAMING IS EASY

Gå med i vår Facebook-grupp STREAMING IS EASY så kan du vara på säkra sidan att du inte missar när vi drar igång vår nya skola som heter Solidtango-skolan. I Solidtango-skolan kommer vi att gå igenom hur du på bästa sätt jobbar med Solidtangos OVP/Videoplattform. Har du ännu inte testat vår Solidtango, gör du det helt gratis via den här länken: http://solidtango.com/create_free_account

English Version

Welcome to part 7 of our TV- School, where we will talk about different kinds of functionalities you should consider when you are about to choose a platform for your TV-venture on the Internet
To be able to choose the right Online Video Platform(OVP) can be a deal breaker for if your TV-venture will be successful or not. Set a good foundation by defining what functionality the platform should have, if you will have the opportunity to influence developments, what kind of support they offer, and what quality you require from the platform in terms of operational reliability. Other important factors to consider is the cost for the actual platform, both fixed and flexible costs.

In this part of our TV-School we will focus on you who want to use their platform as a TV-venture rather than use it for promoting products and services. We also want to focus on functionality in platforms where you keep your ownership rights of published content.

A Premium Platform

A premium platform is a plattform that costs money. The basics of a premium platform is that the user keeps the ownership rights of their content, which in turn means that you get complete control of revenue streams generated by the platform.

OBS! Before you choose a platform our recommendation is that you check with the supplier to ensure that you will keep the ownership rights.

Your Needs and Budget Are Controlling Factors

The main influencing factors when choosing a platform are what budget you have and what needs you have for the platform. The premium platforms differ in terms of functionality, some only offers uploading and recording videos, others only live streams, but there are also those who are able to offer a combination of both.

 

The Components of an OVP

Below is a general description of the different components of an OVP:

online-video-platform

At the bottom is usually a Content Delivery Network(CDN). It’s the component that sends out the videos and live streams to the viewers. Above is an, often, cloud based storage solution, which means that the platform itself handles all storage and ensures that there is always enough space to store more content. after that you find the encoders and transcoders used to re-code videos and live streams to adequate formats. VMS is short for Video Management System, in which you administrate all content on the platform.
Player is exactly what it sounds like, it is the player used to show your videos or live streams. Widgets are usually a collection of several videos or live streams that you can embed on your website, in blogs, etc. Most OVP’s offers some sort of AD- server or connection to external ad networks. Built-in payment solutions, however, are more rare but some suppliers do offer it. API can be explained as an interface enabling programming against a platform. Those platforms offering ta play channel as a functionality also offers a Content Management System(CSM) for the design and maintenance of the play channel.

This was a general explanation of an OVP’s functionality, below we will break it down and explain more about each part.

Video

Uploading a video

You can upload a video in two ways, through a browser or a FTP. If you choose to do it through a browser, do note that it has a limit of 10GB. But it becomes more and more popular to produce and upload videos through smartphones.
FTP offers a more reliable upload and has no limit regarding the size of the content.

Encoding

Encoding is important as it enables watching the video from different kinds of units, such as smartphones, tablets, etc. It is also important that the image quality adjusts to the viewers Internet connection, therefore you need to encode the video in different qualities. This is why encoding is an essential functionality in order to be able to provide a good viewer experience and the best is if the encoding runs automatically by the platform.

Downloading encoded videos

This enables the viewer to download the video as a complement to only be able to watch it online.

Thumbnails

A thumbnail is the picture visible before a video or a live stream starts. It is important that you upload a thumbnail in connection to the encoding and that you are able to choose the thumbnail yourself.

Downloading a Thumbnail

It is good if you can download the thumbnail as they are a good tool for the marketing activities on websites, social medias, blogs, etc.

Information

In order to make a video searchable you need to set a headline and to write a body. In addition, you can also categorize and tag the content. This is also applicable for live streams.

Divide the Content in Chapters

To be able to divide a video in to chapters is good when the video is longer than usual. The chaptering means that you set times in a video and connects that time to a text. As the viewer then klicks on that text, he/she will be transfered to the correct chapter.

Setting a Specific Start Time 

This is good when you have a lot of material in the beginning of the video that isn’t relevant for the viewer. By setting a start time you are able to let the viewer in at the very part of the live stream where the relevant content starts.

Time Managing the Publishing Date and Time

This is good for the ability to automatically time manage the publishing of a live stream or a video. In some cases it is also good to be able to unpublish a live stream or a video.

The Player

Regardless if you are streaming live or showing videos on demand you need a player. A player can have different types of functionalities but the basic requirement should be that it works regardless if the viewer is using a computer, tablet, or smartphone.

Live

Creating a Live Stream

It is important that it is easy to create a live stream, the user should be able do do this on its own in the platform’s VMS.

Managing Many Live Streams and Viewers at the Same Time

It shouldn’t be a limitation to have a lot of live streams and viewers at the same time. However, every platform has a maximum capacity and it’s good to be aware of what it is.

Live Transcoding

When live streaming the signal travels from the location of your stream to the platform, which then sends it to the viewers. Most platforms does nothing with the stream being sent, which means that in order for the viewers to have a good quality their Internet connection speed needs to be as good as or better than what the sender is using. This is a problem since far from all viewers has the same quality or speed on their Internet connections.

Live transcoding is usually offered as an additional service serving the purpose to solve the problem mentioned above. When activated, the live transcoding transcodes the original stream into different qualities. The live stream then automatically adapts to the quality and speed of the viewer. If the viewer has a good Internet connection the stream is shown in the highest quality as for when the viewers quality isn’t as good, the viewer sees the stream in a lower quality.

Countdown

before a live stream starts it is good if the platform offers the opportunity to hava a countdown in the player. In that way the viewer can easily see how long it is left until the live stream starts.

Recording a Live Stream

To record locally or on an external storage unit is highly recommended. But the fastest way to be able to release the replay is to record the live stream on the platform. Some platforms only offer the ability to record the entire live stream, while others enables you to start and stop at different times in the recorded material.

Live Source 

In order to be able stream live you need to “notify” the broadcasting equipment where to send the signal, often by filling in an URL and an ID in the broadcasting equipment. If you have a lot o live streams or have a large set up of equipment, this might be a problem. The solution to this is to use a Live Source. By connecting a live stream to a live source you don’t have to update the information about where to send the signal. It also enables you to perform basic image mixing between different live sources.

Managing Ads

If you plan on financing your TV venture with ads it is important to ensure that the platform you choose supports this. Do some research to find out what different solutions platforms offer.

Embedding

In order to be able to embed a live stream or a video on a website or a blog it is important that the platform can generate codes for this. In most cases this code is an iframe. The functionality around this varies among platforms, but you need to be able to adjust height and width. It is also to prefer if the code dynamically adjusts height and width depending on the screen size, and if it supports autostart.

Geoblocking

Geoblock requirements are common in sports where broadcasting rights often are limited to specific countries. If you plan on streaming sports, it is vital that the platform supports geoblocking.

Intranet

When looking at broadcasting Intranet- TV to a limited number of viewers there are two different solutions, and they can also be combined. You either limit by having a password or you limit the broadcast to certain IP-addresses.

Public Uploading

The highest cost for a TV-venture often lies in the production of content. You can work your away around this by letting the viewers contribute with content. Apart from keeping down production expenses you also creates a greater engagement from the viewers.  In order to have a structured process, the platform needs to provide for a simple way for managing uploading material as well as a simple way of publishing the content uploaded by the viewers.

User Rights

If there are many working in an OVP it is preferable if the OVP supports different types of user rights. often there is an admin right entitled to everything in the OVP, then the rights are decreasing the lower down in the user structure you get.

API

An API is required if you plan on embed the functionalities in the platform(i.e uploading a video, live streaming, etc) on your website. In other words, with an API you are able to integrate the functionality from the OVP on to your own publishing platform.

Widgets

An embed code is usually used when you want to embed a video or a live stream on your website. However, if you wish to embed several videos, both from a specific category or a list of videos that are uploaded automatically, a widget is to prefer. creating and embedding a widget is simple and no prior experience is needed. A widget is usually configured through the platforms VMS which creates an iframe code that you later can embed on your website.

Play Channel 

A good OVP is usually not enough. In order for a real TV- venture on the Internet you need a play channel(a website where all content is gathered). There are a number of functionalities that the play channel needs to have. One example is that the front page needs to have a carousel where recommended live streams and videos are highlighted.  You should also be available to show the latest content as well as the most popular content. Additionally, there should also be a search function, preferably an intelligent one that improves its search algorithm after the searches being made.
If you are streaming live a lot then a live calendar is an important function in which all upcoming live streams are gathered. This makes it easy for the viewers to get information about the live streams and also be able to plan for watching them. Another important aspect is that the play channel allows sharing content in social medias like Facebook and Twitter.

Social objects

Videos and live streams are so called social objects around which people can “hang out”. The basic form of contact usually happens through comment fields or in chat forums. If you connects a chat or a comment field to your video or live stream, you must me able to moderate the posts in a smooth way.

The Main Account

This is good when for example a sports leagues decides to do a TV- venture. The league becomes the main account and the teams in the league become the sub accounts connected in a network of play channels under the main account. The benefit with this structure is that all upcoming live streams in the entire league are gathered at the same place and it enables a more effective way for the teams to share each others content.

Statistic

Statistic is essential for getting information about how your TV-venture is going, both in real time and retrospectively. Graphs are good for most analyses, but for getting geographical statistics, maps are a great tool.

The Payment Solution

The easiest way to make money on your TV-venture is to charge for the content, hence the payment module being highly important when you are choosing what platform to work with. It is important that the payment module is easy for the viewer to use, i.e how the the module is designed. you should have different payment packages available in the module, one way is Pay-Per-View(PPV), another gathering live streams and sell them as a VIP-package to a fixed price. You can also offer a monthly subscription like for example Netflix are doing. If your viewers come from different countries, it is important that you can charge in different currencies. You should also be able to get statistics of paymenst, both in real time and afterwards. Last but not least, it is important that the payment solution has an effective process for compensation if a live stream would have struggles or fail.

Email Addresses

Having a log in requirement allows you to get information about who the viewers are. This information is valuable as you can learn about consumer patterns as well as use their email addresses for marketing through newsletters or other communication efforts. To be able to do this, it is required that the platform has a good solution for exporting email addresses.

The Trash Can

Here is where all the deleted material ends up. If you by any chance accidentally delete material, you can easily recreate it back to the play channel.

Summary

The list of functionalities a platform should contain is long and a lit of it is required if you want to succeed with your TV-venture on the Internet. Due to this fact we recommend that you start with conducting a needs assessment regarding functionalities and then match the result with different platforms. Good luck!

Other Parts of Our TV-School

This was part 7, you’ll find the other parts here or by clicking on one of the links below.

Part 1 – Få koll på uppkopplingen -The Internet Connection

Part 2 – Sända live enklare än du tror -Live Streaming Is Easier Than You Think, Examples Of Softwares

Part 3 – Hårdvara man behöver för att sända TV via Internet – Examples Of Hardwares

Part 4 – Så lockar man många tittare till sina livesändningar -How To Attract Viewers To Your Live Streams

Part 5 – Locka fler tittare till era livesändningar via Sociala Medier -Attract Viewers By Using Social Media

Part 6 – Sänd TV via Internet och gör en bra affär – Live Stream Via The Internet And Make A Good Deal

 

solidtango_countdown

Posted by & filed under Okategoriserat.

Nu har vi lanserat möjligheten att dölja spelaren för en livesändning om starttiden för sändningen inte har passerats. Ni hittar denna funktionalitet på inställningssidan för en livesändning. Vid detta val lägger sig nedräkningen som ett lager ovanpå tumnageln för livesändningen.

Väljer ni att dölja spelaren innan sändningens starttid men skulle vilja gå live innan utsatt starttid finns det en knapp för detta som heter ”Go Live”.
Ni kan även välja placering på nedräkningen via inställningssidan för aktuell livesändning. Detta för att nedräkningen inte ska lägga sig över viktig information i själva tumnageln.

Om ni väljer att inte dölja spelaren går bild går ut till tittarna så fort ni börjar sända och nedräkning visas endast till höger om spelaren på playkanalen.

Ps. Ni som loggar in i admin kommer även att hitta ytterligare en ny funktion som vi kommer använda för att informera om ny funktionalitet och även göra det lättare för er att kommunicera med vårt support-team när ni är inloggade i admin.

tvskolan-6

Posted by & filed under TV-Skolan.

Nu har vi kommit till del 6 av TV-skolan och den här gången går vi igenom grundläggande förutsättningar för att skapa lönsamhet i TV-satsningar på Internet.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

Att sända TV på Internet kan både spara pengar och skapa intäkter, men det det sker inte per automatik. Det handlar om att ha en tydlig strategi och göra ett bra jobb för att uppnå ett framgångsrikt resultat.

Till TV-skolan har vi även kopplat vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här. Det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Få ner produktionskostnaden

En grundläggande faktor för att uppnå en lyckad TV-satsning är att få kontroll på produktionskostnaden, oavsett om det handlar om att spara pengar eller tjäna pengar.
För att göra billiga produktioner är det mest kostnadseffektivt att göra det själv, förutsatt att du producerar innehåll regelbundet. Producerar du inte så ofta är det i allmänhet billigare att ta in ett produktionsbolag eller hyra in utrustning istället för att köpa på sig utrustning som endast nyttjas vid enstaka produktioner.

Att välja produktionsbolag

Innan du väljer produktionsbolag är det bra att ta in offerter från flera olika leverantörer, be om att få se referenser från olika typer av produktioner de har gjort för att kontrollera att det motsvarar de önskemål ni har gällande kvalitén i produktionen. Olika typer av produktionsbolag är även specialiserade på olika typer av produktioner. Därför det kan vara bra att vända sig till ett produktionsbolag som är vana att producera sport om det är en sportsändning du vill få hjälp med att producera.

Egen studio

När produktionen ska ske i en studio är det samma tänk som gäller som för att producera utan studio. Har du tänkt att producera innehåll dagligen kan det löna sig att investera i en egen studio, ska du göra det mer sällan är det oftast billigare att hyra en studio.

Skapa bra förutsättningar

När produktionskostnaderna har hamnat på en rimlig nivå finns bra grundläggande förutsättningar för att nå lönsamhet kring produktionen. Detta kan låta som en självklarhet men är inte alls lika självklart i praktiken. Många TV-satsningar har misslyckats på grund av för dyra produktionskostnader i förhållande till besparingen eller intäkten på det som produceras.

Mycket innehåll skapar mer intäkter

Med produktionen på plats är det viktigt att ha en plan för att regelbundet producera nytt innehåll. Ju mer innehåll som produceras, ju fler visningar genereras, vilket i sin tur leder till högre intäkter.
En ofta bortglömd möjlighet i ivern att producera nytt innehåll är att man glömmer bort att återanvända gammalt innehåll för att skapa fler visningar. I sportens värld skulle det kunna handla om att visa upp de snyggaste målen från säsongen när den tagit slut eller när en ny säsong ska börja.

Glöm inte bort marknadsföringen

Bara för att man sänder TV på Internet genereras det inte automatiskt höga tittarsiffror. För att få många tittare krävs det att du aktivt jobbar med marknadsföring av innehållet. Del 4 och 5 av TV-skolan belyser den viktiga marknadsföringen för att locka många tittare till din playkanal.

Olika typer av intäkter

Precis som traditionell TV finns möjligheten att finansiera sina sändningar med hjälp av annonser. Det gäller både annonser som du säljer själv eller genom ett annonsnätverk. Att använda sig av ett annonsnätverk är smidigt då du inte behöver göra mer än att producera innehållet. Nackdelen med annonsnätverk är att du inte tjänar lika mycket pengar per visning.

Generellt sett är de flesta TV-kanaler på Internet väldigt nischade, dvs att de når en mycket specifik målgrupp, medan annonserna som visas via annonsnätverken är väldigt “breda” och inte riktade till en specifik målgrupp. Vill du få riktigt bra betalt är det egen försäljning sv annonser som gäller där man specifikt riktar sig till företag med snarlik målgrupp. Att få upp till 10 gånger bättre betalt om du säljer annonsplatser själv jämfört med traditionella annonsnätverk är ingen omöjlighet.

För att lyckas med den egna införsäljningen av annonser är det viktigt att även kunna erbjuda produktion av video-annonser till kunden. Annars är risken stor att affären går om intet då det både kan vara dyrt och upplevas som komplicerat att ta fram en reklamfilm om man inte har gjort det förut.

Sälj in en sponsor till Playkanalen

Har man en Playkanal där man samlar sina videor och livesändningar finns det stora möjlighet att sälja in en sponsor/annonsör för hela Playkanalen. Exponeringen kan bestå i att sponsorn syns med sin logotyp som även får designa bakgrunden på Playkanalen. Ett bra exempel på detta är Svenska Bilsportförbundet som har Skruvat.se som avsändare av sin Playkanal.

Skärmavbild 2015-11-19 kl. 22.07.05

 

Glöm inte bort era egna produkter

En ofta bortglömd möjlighet när det gäller annonser är att annonsera ut egna “produkter”. Om vi tänker oss en idrottsförening kan det handla om att sälja biljetter till nästa hemmamatch, marknadsföra de senaste souvenirerna eller få fler att bli medlemmar i föreningen. Att använda sin TV-kanal på det sättet är kanske det mest effektiva sättet att nå en ökad försäljning då du träffar målgruppen mitt i prick när det gäller marknadsföringen.

En annan viktigt sak att tänka på om du har för avsikt att finansiera din TV-satsning med hjälp av annonser är längden på innehållet man producerar. En annons visas oftast innan en video spelas upp. Om annonsen är för lång resulterar det i få annonsvisningar per minut. Att producera kortare videor på max 5 min är att rekommendera om syftet är att annonser ska vara den bärande intäkten i TV-satsningen.

Ta betalt för ert innehåll

Det går att tjäna bra pengar genom att visa annonser i början av videos och livesändningar, men det finns en ännu större potential i möjligheten att ta betalt för innehållet som sänds. Är innehållet tillräckligt intressant är betalningsviljan hög och därigenom finns det finns pengar att tjäna.

Att ta betalt för innehåll kan ske på olika sätt, ett sätt är via Pay Per View (PPV). Denna betalmodell innebär att tittaren betalar ett pris för att se en video eller en livesändning.

EN annan variant är att erbjuda ett abonnemang. Via abonnemanget får tittaren tillgång till allt innehåll på en playkanal mot en fast månadskostnad som förnyas per automatik varje månad. Abonnemangsmodellen används bland annat av företag som Netflix.

Ytterligare en modell är att erbjuda allt innehåll på en playkanal mot en fast kostnad under en bestämd tidsperiod.

Prissättningen för innehåll varierar självfallet beroende på vad det är som sänds. Generellt gäller det att betalningsviljan för livesänt innehåll oftast är högre än om innehållet är inspelat.

Innehållet är det viktigaste

En vanlig missuppfattning när det gäller prissättningen är att ju bättre produktion man gör desto högre pris kan man ta. Produktionen är viktigt men innehållet är alltid nummer ett. Det gäller oavsett om det är en livesändning eller video du säljer. Livesändningar är generellt mindre känsliga för kvalitén på produktionen. Där är det utan tvekan viktigast att kunna leverera en bra bild utan uppehåll, dvs. att sändningen bryts med jämna mellanrum. Sändningar som bryts med jämna mellanrum beror på oftast på en bristfällig Internetuppkoppling från platsen där du sänder. I den första delen av TV-skolan belyste vi just detta.

Sälj ert innehåll

Ytterligare en möjlighet med att skapa intäkter kring sin TV-satsning är att sälja delar av sitt innehåll vidare till mediehus, TV-kanaler etc. Det är oftast billigare för ett mediehus eller TV-kanal att köpa innehåll än att skicka ut ett eget kamerateam.

En mix av intäkter

Att finansera sin TV-satsning med olika typer av intäkter är många gånger bästa vägen att gå. Några exempel på intäktströmmar vi nämn i detta inlägg är annonser, att ta betalt för innehållet och att sälja vidare innehållet.

För att uppnå optimal lönsamhet i sin TV-satsning har vi följande råd

1. Få ner produktionskostnaden av innehållet.
2. Producera innehåll regelbundet
3. Visa annonser på innehållet, sälj gärna själv för bästa lönsamhet
4. Våga ta betalt för innehållet
5. Sälj vidare innehållet om det kan bidra till en bättre lönsamhet
6. Och sist men inte minst, glöm inte bort den viktiga marknadsföringen!

Lycka till!

ÖVRIGA DELAR I TV-SKOLAN

Detta är del sjätte delen av TV-skolan, övriga delar hittar du här.

STREAMING IS EASY

Gå med i vår Facebook-grupp STREAMING IS EASY så kan du vara på säkra sidan att du inte missar nästa del av vår TV-skola. I nästa avsnitt av TV-skolan går vi igenom olika typer av videoplattformar ni kan använda er av i er TV-satsning på Internet.

English Version

Welcome to part 6 of our TV- School, where we will go through the basics of generating profitability in your online TV- venture.
Streaming live on the Internet can both save money and create revenue, but it doesn’t happen automatically. You have to have a clear strategy and do the job well in order to achieve successful results.

Reducing the Production Costs

Getting control over the production cost is a fundamental factor in order to be successful in your TV venture, regardless if your goal is to save or generate money. If you know that you will stream live regularly it is cheaper to do the production inhouse, but if you don’t plan on creating new content that often it is usually cheaper to hire a production company or rent equipment.

Choosing a Production Company

Before you decide on a production company ask a number of suppliers for quotes and references, and compare them in order to find the best fit for your purpose. Production companies can have expertise in different kinds of productions, therefore it is recommended to only look at production companies used to live stream sports if it sports you wish to live stream.

Having a Studio

Here it’s the same mindset as it was when choosing a production company. If you plan on creating content on a regular basis, it will probably be cheaper to invest in your own studio. If you, on the other hand, aren’t planning on producing that often, it will probably be cheaper to rent a studio.

Setting Good Conditions

Once your production cost are down to a reasonable level you have good conditions to achieve profitability. It may sound easy, but in fact a lot of TV- ventures fail due to high production costs relative to the savings or revenues on the produced content.

More Content, More Earnings

It is important to have a strategy for your production of new content. The more you produce and put on your play channel, the more views it gets and also more earnings.

An often forgotten opportunity is to re-use old content to gain more views. In sports this can be a video of the best goals of the season when the it ends or to upload it when a new season is about to begin.

Don’t Forget About The Marketing

High viewings aren’t achieved automatically just because you have set up a playchannel and started to put up content on it. To achieve high viewings it is important to actively promote the channel and its content. Part 4 and 5 are dedicated to how you can promote your TV- venture.

Selling Ad Space

Just like traditional television has the ability to finance their broadcasts using ads, you can finance your TV- venture by selling ads. It is applicable both when selling ads yourself our using ad-networks. To use an ad-network is both smooth as you don’t have to make any further actions than producing the content. The downside is that you don’t earn as much money per view compared to selling ad space yourself.

Generally speaking, most play channels on the Internet are nisched to a specific subject, i. e they intend to reach a very specific target group, while the ads are targeting a broader group of people. If you want to earn a lot from your ad space, it is better to sell it yourself and only approach companies that lies in the interest of your target group.  This strategy can generate as high as ten times the earnings compared to using traditional ad-networks.

A key to be successful in selling ads yourself is to offer ad production. Otherwise there is a risk that you loose the deal since it can be both expensive and seen as complicated to make a promotion video if you haven´t done it before.

Pitch a Sponsor

There is a huge potential to sell in a sponsor for the entire play channel. An example to this is to have the sponsor’s logo is clearlyvisiblt on the playchannel and to let them design the background(See example).  Skärmavbild 2015-11-19 kl. 22.07.05

 

Don’t Forget Your Own Products

An often forgotten opportunity you get from having a play channel is that you can place ads for your own “products”. Let´s say that we are a sports team, then it can be about advertising for tickets to upcoming games, souvenirs, or about recruiting members. What you gain from using your play channel in this way is an efficient way of increasing sales as you hit your target group spot on in terms of marketing.

Another important aspect to consider if you want to finance your TV- venture with ads is the length of the ads. An ad is usually shown before a video is played, if it is too long the result is few ad views per minute. We recommend that the ads are at a maximum 5 minutes long if the purpose is to let the ads be the main revenue for your TV- venture.

Charging For Your Content

We have just talked about how you can make money by showing ads in the beginning of your videos, but there is even greater potential for making money if you charge for your content. If the viewers finds your content interesting, their will to pay for it increases.

You can charge for your content in different ways, one of which is through Pay-Per-View(PPV). This method means that the viewer pays in order to be able to see a video or a live stream. Another option is to offer a subscription through which the viewer gets access to all content against a monthly charge. This method is for example used by content like Netflix.

The pricing method varies depending on what you broadcast. A general rule is that the willingness to pay is higher for live streamed content compared to recorded content.

The Most Important Is Your Content

A common misunderstanding regarding pricing is that hte better production you have the more you can charge. Sure, the production is important, but the content should always be your number one priority regardless if it is a live stream or a recorded video. Live streams are usually less sensitive to the quality of the production where it is without a doubt essential to deliver a good image without disruptions. Disrupted streams is usually caused by a faulty Internet connection from the location you are streaming from. You can read more about this in part one.

To Sell Your Content

Another way of generating revenue from your TV- venture is to sell part of your content to media houses, TV-channels, etc. It is often cheaper for media houses and TV-channels to buy content than to send out their own camera crew.

A Mix of Revenues

To have a mix of revenues to finance your TV- venture is to recommend. Below we have summarized the different ways mentioned above.

To optimize the profitability of your TV- venture we give the following advice:

1. Decrease the production cost
2. Produce content regularly
3. Show ads before the videos/live streams
4. Charge for your content
5. Sell your content to media houses or TV-channels
6. And last but not least, don’t forget the vital marketing!

Good Luck!

Other Parts of Our TV-School

This was part 6, you’ll find the other parts here.

tvskolan-5

Posted by & filed under TV-Skolan.

I del 4 av TV-skolan gick vi igenom hur du jobbar med din playkanal för att locka tittare till dina sändningar. Del 5 fortsätter på samma spår, i den här delen ska vi titta på olika exempel kring texter som du kan använda i din marknadsföring.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

I en värld där smartphones och tablets är vardag möjliggörs också en marknadsföringsstrategi som både är tidsbesparande och kostnadseffektiv. Vi pratar givetvis om sociala medier!

Det härliga med sociala medier är att det bjuder in till lekfullhet och innovativa lösningar, dessutom kan du nå en stor skara samtidigt som du underhåller den befintliga fanbasen. Dessutom är det en möjlighet för dig/er som organisation att bygga känsla kring organisationen och vara personliga.

Dock måste du ha i åtanke att med sociala medier kommer ett ansvar att underhålla kontot och du måste även vara uppmärksam på om någon gör inlägg eller taggar ditt konto. Då kommunikationsflödet är snabbt måste du vara het på bollen och besvara eventuella inlägg så fort som möjligt.

Del 5 av TV-skolan belyser exempel på marknadsföring av sportsändningar via sociala medier, men samma sak är självfallet applicerbart oavsett innehåll.

Till TV-skolan har vi även kopplat vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här. Det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Nedan går vi igenom några exempel på texter anpassade till sociala medier, grundtanken är att inte ha för lång text då de flesta läser inläggen via mobilen eller tablets. Har du mycket information som du vill publicera rekommenderar vi att du istället länkar till er hemsida eller ett nyhetsbrev kombinerat med en kortfattad text. Det finns massor av olika tjänster som går under benämningen sociala medier men vi har här valt att fokusera på Facebook och Twitter.

Facebook:

För att locka intresse är det effektivt att knyta an till en aktuell händelse, det kan vara gårdagens match, en kommande, eller för att lyfta fram en spelare som presterat extra bra. Taggar du dessutom personen/motståndarlaget dyker inlägget upp på respektive kontos följare’s nyhetsflöde. Ett exempel på hur ett inlägg för en kommande sändning kan se ut ser du nedan:

Screen Shot 2015-11-04 at 11.09.30

 

Då sociala medier bjuder in till dialog med följare kan man som organisation få del av värdefulla insikter genom att uppmana till respons. I exemplet nedan delas dessutom erfarenhet, det vill säga avsikten med inlägget är att dela med sig av kunskap och på så vis skapa värde för följaren.

Screen Shot 2015-11-04 at 11.22.50 

Twitter:

Ett annat medie som når ut till många snabbt, om inte snabbare, är Twitter. Här ska inläggen, tweets, vara kortfattade och med fördel änvända bilder, taggar(@XX) och hashtags för att driva trafik. Du har 140 tecken i en tweet så det gäller att formulera sig effektivt och koncist. Tänk också på att använda färre tecken om du har en bild i din tweet. Gör gärna efterforskningar kring vilka hashtags som är populära för din verksamhet och det syfte du har med din tweet.

Screen Shot 2015-11-04 at 16.17.30

 

Med bild:

Screen Shot 2015-11-04 at 16.20.11

 

Som vi nämnde i början är sociala medier roligt att engagera sig i, det är meningen att man ska kunna vara lite mer lekfull och personlig. Däremot krävs det att man som aktör i sociala medier lägger upp inlägg och tweets regelbundet för att bibehålla och locka nya följare till sig och sitt varumärke. Det är därför fördelaktigt att sätta en strategi och tidsplan för när inlägg ska göras samt hur besvarade inlägg ska bemötas.

Lycka till!

ÖVRIGA DELAR I TV-SKOLAN

Detta är del fem av TV-skolan, övriga delar hittar du här.

STREAMING IS EASY

Gå med i vår Facebook-grupp STREAMING IS EASY så kan du vara på säkra sidan att du inte missar nästa del av vår TV-skola. I nästa avsnitt av TV-skolan går vi igenom hur man kan skapa nya intäkter genom att jobba med video och livesändningar på Internet.

English Version

Welcome to part 5 of our TV- School, where we will talk about how you can promote your play channel and live streams.
In part 4 we brought up different ways to promote your play channel and your live streams. Part 5 will continue on that lead as we are going to talk about different text examples that you can use in your marketing efforts. The examples are based on the marketing of sports live streams, but can be applied to other live streams as well. 

With today´s smartphones and tablets resulting in rapid communication ways a new way of marketing has emerged that is both cost- and time effective. Of course we are talking about Social Media

What is wonderful with social media is that it invites to playfulness and innovative solutions. In addition you are able to reach a wide range of people while entertaining your existing fan base. Social Media also invites to a closer and more personal interaction with your viewers, resulting in a more profound relationship. 

However, keep in mind that with a social media account comes responsibility and commitment to maintaining the account properly. You have to be prompt in your response time when someone posts on your page or tags you in a post since the communication flow in social medias spread quickly and acting wrong can in worst case scenario, result in a damaged reputation.

Below you can find a few examples of texts customized for social medias. The basic idea is that they should not be too long as most people will read the post on their smartphones or tablets.  If you want to include a lot of information we recommend you to post it on your website first and then link to the website in a social media-post or that you send out a newsletter instead. There are a lot of different social medias nowadays, we have chosen to focus on Facebook and Twitter in our examples. 

Facebook:

In order to attract attention it is effective to refer to a current event, for example yesterdays game, an upcoming game, or enhancing a top player. If you tag the person/opponent team at the same time, the post will occur in the feeds of their followers. 

As social medias are inviting you to have a more open and personal dialogue with your followers you are able to create knowledge and experience exchanges with your target group. One example of how you can do this is stated below where our CEO asks the followers to comment if there is anything they believe is missing in the linked blog post. By having discussions and sharing knowledge a value is created both for the follower and for you as an organizations.

 Twitter:

Another social media is Twitter, by using this you will get an even faster communication flow. The posts, called tweets, should be shorter(max 140 characters) than a Facebook-post although it’s effective to use pictures here as well. Remember to tag teams, persons, leagues and use hashtags specific for your purpose to attract traffic. Do keep in mind that you have to be concise in your tweet and do your due diligence about what hashtags that are used in your area of operation.

Conclusion

As we mentioned in the beginning, it is fun to be active in the different social medias and you are suppose to be more personal and playful. on the other hand, it comes with a responsibility to have a fast response rates to posts and tweets to attract and maintain followers and to avoid damaging your brand and reputation. It is therefore a good idea to set a strategy and a timeline for when posts are to be made and what they should read, and of course the procedure and responsibility regarding the responses.

Good Luck!

Other Parts of Our TV-School

This was part 5, you’ll find the other parts here.

tvskolan-4

Posted by & filed under TV-Skolan.

Välkommen till den fjärde delen av TV-skolan där vi ger konkreta tips och råd kring vad man kan göra för att locka många tittare på sina livesändningar.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

I den första delen av TV-skolan belyste vi den viktiga internetanslutningen, i den andra delen berörde vi olika typer av mjukvaror som behövs för att lägga på grafik i sändningen och transkodering. Senast, i den tredje delen tog vi fram exempel på hårdvaror som krävs för att sända live. Med alla dessa delar på plats har du nu bra förutsättningar för att genomföra en livesändning, men hur får man tittare till sina sändningar? Det ska vi försöka besvara i fjärde delen av TV-skolan.

Del 4 av TV-skolan är framförallt framtagen för er som idag använder Solidtango som videoplattform för livestreaming med Pay-Per-View(PPV).Vi fokuserar främst på kostnadseffektiv marknadsföring som bygger på att man nyttjar “gratiskanaler” som hemsida och sociala medier. Utöver dessa kanaler går det med fördel att komplettera marknadsföringen genom att köpa reklam.

Till TV-skolan har vi även kopplat vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Livekalendern

För lyckad marknadsföring av en livesändning är det viktigt att den påbörjas i god tid. Du börjar enklast med att logga in i Solidtangos admin-verktyg och skapar en ny livesändning. Dessutom är kontinuitet extremt viktigt för att en playkanal ska bli lyckad. Att lägga upp sporadiskt kontra regelbundet gör stor skillnad för tittarsiffrorna.

Här är några bra tips att följa:

1. Sätt en säljande titel/rubrik på sändningen.

2. Fyll i en brödtext som innehåller information om innehållet i livesändningen, när sändningen startar och pris.

3. Skapa en säljande tumnagel och ladda upp. Tumnageln är den bild som visas i spelaren innan sändningen drar igång. Tumnageln är “förpackningen” som ska locka tittare till sändningen.

4. Sätt en starttid och sluttid för själva sändningen.

5. Publicera. Ju tidigare det går att publicera en kommande livesändning desto bättre, eftersom tittaren då får tid att kunna planera in att se sändningen. Är starttid och sluttid för livesändningen satt hamnar sändningen automatiskt med i livekalendern på playkanalen.

Widgets

Nästa steg i processen är att aktivt börja marknadsföra sändningen. I Solidtangos admin finns ett menyalternativ som heter Marknadsför, klickar du dig vidare därifrån hamnar du på sidan där man kan skapa widgets. Två olika typer av widgets kan skapas, en för innehåll och en för livekalendern.

I detta inlägg berör vi widgeten för livekalendern. En widget används för att kunna bädda in playkanalen på sin egen eller andras hemsidor och bloggar. Alla widgetar uppdateras automatisk, så har man väl lagt in widgeten en gång behöver man inte göra fler gånger. Är man del av en hel liga kan widgets skapas för alla kommande livesändningar i hela ligan. Vi rekommenderar att alla lag som ingår i en liga använder ligans livekalender-widget och bäddar in på sin hemsida för att uppnå maximal marknadsföring av ligans samtliga sändningar. Det ligger därför både i hemmalaget och bortalagets intresse att nå ut med informationen via sina respektive hemsidor.

Hemsida

Som ett komplement till widgets rekommenderar vi att du några dagar innan sändningsdags publicerar en nyhet på hemsidan om att det kommer gå att se sändningen och inkluderar länken till playkanalen. Sen är det lämpligt att göra en uppdatering av nyheten samma dag som sändningen äger rum.

Är det sport man ska sända finns det oftast ett hemmalag och ett bortalag. Eftersom det är vanligast att det är hemmalaget som står för sändningen är det mest naturliga att de skriver om sändningen på sin hemsida, men viktigast är egentligen att bortalaget får ut denna information, med länk till sändningen, på sin. Att som supporter kunna följa sitt lag även på bortaplan är en fantastisk möjlighet för att skapa ett ökat engagemang hos fansen, så det ligger verkligen både i hemmalaget och bortalagets intresse att locka många tittare till sändningen.

Sociala medier

Som ett komplement till hemsidan finns det stor potential att marknadsföra sina sändningar via sociala medier som Facebook och Twitter. Samma sak gäller här som för publicering på den egna hemsidan, att gå ut med information om sändningen några dagar innan och sedan samma dag som sändningen äger rum. På Facebook innebär det två inlägg och på Twitter kan man med fördel jobba med flera inlägg, först några dagar innan, sedan samma dag och någon timme innan sändningen äger rum. Viktigt är att komma ihåg att länka till sändningen. Ett tips är också att jobba med skärmdumpar från sändningen när den väl är igång och posta på sociala medier för att boosta engagemang.

Är det sportsändningar är det viktigt att få bortalaget att också sprida information om kommande sändning. När inläggen skapas på Facebook och Twitter länka gärna till motståndarlagets konton och använd hashtags för att inlägget ska komma med i så många flöden som möjligt.

E-post

Ytterligare ett mycket användbart verktyg i sin marknadsföring är e-post. De flesta har e-postregister, som ett komplement byggs det upp ett e-postregister via playkanalen förutsatt att man krävt inloggning eller tagit betalt för en livesändning.

I Solidtangos admin-vy kommer du enkelt åt samtliga tittare som sett sändningar förut genom att klicka på Butik i menyn och sedan på “Exportera e-postadresser”. På samma sätt kan man även enkelt få ut mailadresser från en enskild sändning genom att på in på inställningssidan för själva sändningen, klicka på siffran bredvid kundvagnen och sedan klicka på “Exportera e-postadresser”. När e-postadresserna väl är exporterade går det att marknadsföra kommande sändningar även via e-post.

Appar

Det har blivit allt billigare att skapa appar och det finns en rad olika hemsidor där man kan skapa en egen app utan förkunskap om programmering, till exempel Appmachine. Funderar du på att bygga en app är det viktigt att ha i åtanke att appen har stöd för att pusha notiser till appens användare. Att marknadsföra livesändningar med hjälp av push-notiser är ett utmärkt sätt för att informera om tittare om kommande sändningar och när sändningar drar igång.

Sammanfattning

1. Lägg in och publicera kommande livesändningar i god tid så att tittarna hinner planera in att se dem.

2. Använd widgets innehållande livekalender. Försök att få ut widgeten på så många relevanta hemsidor/bloggar som möjligt.

3. Hemsidan är perfekt som verktyg när det gäller att  kommunicera ut information om kommande livesändningar. Handlar det om sportsändningar se till att även bortalaget går ut med information via deras hemsida, med länk till sändningen.

4. Använd Facebook och Twitter och andra sociala medier där det är relevant. Glöm inte att tagga bortalaget och använda hashtags, samt att länka till sändningen.

5.Använd e-postutskick för att nå de som tittat om att det kommer nya sändningar.

6. Push-notiser via appar är ytterligare ett effektivt verktyg som är bra att använda för att locka tittare till sina livesändningar.

 

Lycka till med marknadsföringen av kommande livesändningar!

Övriga delar i TV-skolan

Detta är del fyra av TV-skolan, övriga delar hittar du här.

STREAMING IS EASY

Gå med i vår Facebook-grupp STREAMING IS EASY så kan du vara på säkra sidan att du inte missar nästa del av vår TV-skola. I nästa avsnitt av TV-skolan ger vi förslag på texter man kan använda sig av när man marknadsför sina livesändningar.

English Version

Welcome to part 4 of our TV-School where we will discuss what you can do to attract viewers to your live streams.
This blog post is for you who are currently using Solidtango when live streaming with Pay-Per-View(PPV).  The main focus will be on cost efficient marketing, where you use “free” marketing channels such as social media and your own web site. Apart from these channels you can also purchase advertising.

Live Calendar

In order to be successful in marketing your live stream, it is important to start with it well in advance. You start with logging in to Solidtango’s admin tool and create a new live stream. Continuity is also extremely important, to stream live and upload content regularly makes a great difference compared to adding content every now and then.

Here are a few tips to use:

1. Have a selling title on your live stream/video.

2. The body: put in information about the stream, when it starts and price.

3. Create and upload a selling thumbnail. The thumbnail is the “package” that will attract the viewers.

4. Set a time for start and finish.

5. Publish. The sooner you publish a future live stream, the better it is as the viewer gets a chance to make plans to watch it. If the start and finish time is set it will automatically end up in the live calendar on your play channel.

Widgets

Now it is time to actively market your live stream! In Solidtango´s admin function is a modul called Promote where you can create widgets. There are two different options for the widget, either you create one for your content or one for your live calendar. In this section we will focus on the widget for your live calendar.

The purpose with widgets is to be able to embed the playchannel on your own website or blog. All widgets are updated automatically, i.e if you have embedded a widget once, you don’t have to administrate it on your website any further. If your team is a part of a league that has a playchannel, a widget for all the games that will be streamed can be created for the entire league. In this case, we recommend the teams in the league to embed that live calendar on their website in order to achieve maximum reach among the target audience. That is also why it is in bot the home and away teams best interest to spread the information about the live streams on their websites.

Website

As a complement to the widgets, we recommend that you publish news about the game being available for live streaming a couple of days before game day, with the link to the playchannel clearly visible and easy accessible. Repeat this procedure the day of the game.

If it is sports that you want to stream, there is usually a home team and an away team. Usually, it is the home team that is running the stream and therefore natural for them to publish news about it in their website. However, the largest PPV-potential lies with the away team´s fans. It is a fantastic opportunity for a fan to be able to support and follow their team in an away game resulting in an enhanced dedication and commitment to the team. Therefore it is in both teams interests to promote live streamed games.

Social Media

Social media, such as Facebook and Twitter, are excellent marketing tools when you want to attract viewers to your play channel. It is both time and cost effective to use these as marketing tools as your fans probably already checks your pages and accounts regularly and it is free to set up an account. We recommend that you post about what and when you are going to stream live and that you tag the opponent team as well as using hashtag related to your sport as soon as you have published the live stream on your playchannel. As it gets closer to the game day, post again to remind your followers of the live stream and finally post on the day of the game. If you are using twitter, you can post updates more often than on Facebook, as it is a faster media. It is also a good idea to publish links when you update your playchannel with interviews and highlights. Publishing content regularly boosts PPV´s in the long run as your fans creates a habit. remember to link to your playchannel everytime you post about live streams or new content. Finally, you can work with print screens and in that way share live pictures from the game to attract viewers.

E-Mail

Another useful tool to use for marketing. Most organizations have e-mail records. These in combination with the e-mail record being created in the playchannel(assuming it is PPV) gives you a powerful marketing resource since the e-mail addresses belongs to people that are in fact interested in your organization and your sport.

In the admin view, under Shop, you can easily access the e-mail information from all viewers that has purchased a live stream by choosing Export E-mail Addresses. If you only wish to get the addresses from one specific live stream you simply go to the admin view for that live stream and click on the shopping cart followed by export e-mail addresses.  Once you have the addresses, you can easily promote upcoming live streams through for example sending a newsletter.

Apps

Builiding apps has become less expensive and there are a number of websites on which you can create your own app without any prior knowledge or experience. If you are considering building an app it is important to think about that the app supports push notifications. Promoting your live streams through push notifications is an excellent way of spreading the information to your fans and viewers.

Summary

1. Publish live streams well in advance in order for your viewers to be able to plan to see it

2. Use widgets to embed your live calendar. Try to have the widget embedded in as many forums as possible for ultimate visibility.

3. The website is a perfect information tool for upcoming live streams. Regarding sport games, ask the opponent team to publish news about the live stream(link included) on their website as well.

4. Use social media such as Facebook and Twitter. Link to the playchannel and tag both teams as well as using appropriate hashtags for your specific sport/league/team.

5. Send out newsletters about upcoming live streams to already existing visitors to your playchannel.

6. Push-notifications through DYI- apps are and effective marketing tool to attract viewers.

Good Luck!

 

Other Parts of Our TV-School

This was part 4, you’ll find the other parts here.

tvskolan_del_3

Posted by & filed under TV-Skolan.

Att sända live-TV är både enkelt och kul om man har rätt utrustning och känner sig trygg i hur utrustningen fungerar.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

I den tredje delen av TV-skolan går vi på ett övergripande sätt igenom vilken hårdvara man behöver för att genomföra en livesändning. Denna del är främst inriktad på nybörjare inom TV-produktion som är i färd med att göra sina första produktioner. Till TV-skolan har vi även kopplat vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Utrustning man behöver

En setup för en livesändning kan se olika ut beroende på budget- och ambitionsnivå, nedan listar vi tre olika exempel, i olika nivåer.

Grundläggande nivå

Kamera med inbyggd mikrofon
Stativ
Personalåtgång: Kräver vanligtvis bara en person som filmar

Lite mer avancerad produktion

Kamera
Stativ
Extern Mikrofon/Headset
Personalåtgång: Kräver en person som filmar, samt en eller flera kommentatorer som kommenterar sändningen

Avancerad produktion

Flera kameror på stativ
Rörlig handkamera
Grabberkort
Mixerbord alt. Grabber- eller Capture-kort som plockar in flera kameror
Flera Externa Mikrofoner/Headset
Ljudmixerbord
Belysning för intervjuer etc.
Personalåtgång: Kräver en eller flera som filmar, finns undantag om man använder sig av robotkameror. En eller flera kommentatorer, en eller flera som lägger grafik i sändningen och bildmixar. Ibland har man även en person som bara ansvarar för ljudet.

Hur ska man välja?

Val av kamera
Val av kamera styrs oftast av två saker, budget och ändamål. Börja med att definiera vad det är du ska filma, kan kameran vara fast placerad, antingen helt fast eller på stativ, eller ska den vara rörlig dvs. det måste gå att bära med sig den. Vilka utgångar har kameran? HDMI och SDI är olika exempel på utgångar. HDMI har de flesta kameror medan SDI är vanligast på lite mer avancerade kameror.

Digitalt eller analoga utgångar
När du väljer kamera, välj en med Digital utgång och försök att hålla hela produktionskedjan av hårdvara digital om det är möjligt. Genom att hålla en digital produktionskedja skapar du bästa tänkbara förutsättningar för bra bildkvalité kring era produktioner.

Stativ
Ska du jobba mycket med kameran som är fäst på ett stativ kan vi rekommendera att lägga några extra kronor på att välja ett lite dyrare stativ. Testa gärna innan köpet så att du får en känsla för hur det känns att jobba med stativet. Viktigt att det är stabilt och går att justera på ett bra sätt.

Mikrofoner/Headset
Det finns en uppsjö av mikrofoner och headset i helt olika prisklasser, det finns trådlösa och det finns trådbundna. Vilken mick eller headset man ska välja styrs oftast efter användningsområdena. Generellt kan man dock säga att trådbundna headset och mickar är billigare än trådlösa. Trådlösa mick och headset kan ibland bli störda av andra radiovågor. Mot bakgrund av detta rekommenderar vi endast att köra trådlöst om situationen så kräver, dvs. micken behöver vara trådlös för att man ska kunna röra sig över större ytor.

Belysning
Att jobba med belysning i sina sändningar är viktigt för att få en bra bild, extra viktigt vid studioprogram. När det gäller belysning så finns det proffsutrustning som oftast är väldigt dyrt men har fördelar som batterier kopplad till lamporna, smidiga stativ, oftast led-belysning vilket gör att lamporna inte blir varma. Men vill man spara pengar så finns det pengar att spara här. Alternativ till proffsbelysning är att använda sig av bygglampor eller motsvarande som oftast är betydligt billigare.

Ljudmixerbord
Har man en sändning med mer än en ljudkälla, kan exempelvis vara miljöljud och två kommentatorer så behöver man oftast ett ljudmixerbord för att kunna hantera detta på ett bra sätt. I ljudmixerbordet kommer alla ljudkällor in. Dessa går det som regel även att reglera volymen på. Via ljudmixerbordet mixar man sedan ljudet så att “rätt” ljud går ut i sändningen.

Bildmixer
Jobbar man med flera kamerakällor behöver man någon form av mixerbord oftast med fysiska kontakter även om det finns mixerbord som kan ta in bildkällor på annat sätt också. När det gäller just bildmixrar kan Blackmagic ATEM Television Studio vara värt att kika på. En kompetent mixer i ett ok. prisläge som går att bygga ut efterhand om budgeten tillåter.

Grabber- / Capture Kort
Ett enklare alternativ till bildmixer är att använda sig av ett ett grabber- Capture Kort i de fall bildmixningen sker via någon av de mjukvaror vi tog upp i den andra delen av TV-skolan. Det finns olika typer av kort, vilket kort man ska välja styrs oftast av hur många ingångar man behöver och hur många portar kortet behöver ha. Ett Grabber- / Capture kort behövs oftast även om man bara använder sig av en kamera då det är långt ifrån alla datorer som har SDI in i själva datorn.

3G- / 4G Router
I den första delen av TV-skolan belyste vi den viktiga Internetuppkopplingen som är en förutsättning för alla livesändningar via Internet. Vår rekommendation är att använda en fast ethernet-anslutning där det är möjligt, men vi rekommenderar att man har en backup i form av en 3G/4G router som backup om “olyckan” skulle vara framme.

HDMI- / SDI Kabel
Mellan kameran och och enheten som tar emot bilden behöver man en kabel. Vanligen en HDMI-kabel alt. SDI-kabel. Vilken typ av kabel som används beror på vilka utgångar kameran har, generellt kan man säga att kameror med SDI utgång är dyrare än kameror med HDMI-utgång. SDI-kablar har dock flera fördelar,  SDI-kablar är mindre känsliga, kan vara betydligt längre och har bajonettfattning i varje ända som gör att kabeln sitter stadigt i kamera och enheten som tar emot bilden.

Skarvsladdar
Ju mer utrustning man har i form av kameror, mixerbord etc. ju fler eluttag behöver man. Ibland kan det vara långt till eluttagen varför vi rekommenderar att man alltid har med sig några skarvsladdar när man är ute och producerar på platser man inte varit på förut.

Livesändningsbox eller dator
I den andra delen av TV-skolan tog vi upp olika typer av hårdvaror och mjukvaror man kan använda sig av för att genomföra en livesändning via Internet, läs mer här.

Tre vanligaste orsakerna till problem vid livesändningar

1. Internetuppkopplingen, vanligaste felet, inte helt lätt att skydda sig mot en instabil uppkoppling, men att ha en i reserv kan många gånger lösa problemet.

2. Problem med kablar mellan kamera och utrustningen som tar emot signalen, ha gärna en extra kabel i reserv, dålig kvalité på bilden kan i många fall härledas till dåliga kablar, HDMI-kablar är extra känsliga, för långa HDMI-kablar kan också påverka kvalitén på bilden.

3. Stream namn eller Stream ID, vanligaste orsaken till att inte få ut signalen till en streamingplattform som exempelvis Solidtango är att man lägger in fel StreamID i mjukvaran eller hårdvaran som transkoderar signalen och skickar den vidare. Kopiera och klistra in i det fall det är möjligt. Bokstäver och siffror som ofta blandas ihop är bokstaven (l) och en etta (1), samt bokstaven O samt siffran 0.

Annat som kan vara bra att tänka på

Förberedelser och repetition
För att man ska lyckas bra med en livesändning krävs det tre saker man bör ha koll på.

1. Man har koll på hur utrustningen man använder fungerar.

2. Man har i god tid förberett och kopplat in all utrustning och testat att allt fungerar som det ska.

3. Man har repeterat alla stegen vid ett flertal tillfällen.

Kortfattat, förberedelser och repetition är det vinnande konceptet för att göra bra livesändningar.

Zooma inte för mycket
Sänder man bara med en kamera är det viktigt att tänka på en sak. Zooma inte för mycket, med en kamera är det en konst att kunna zooma utan att tittarna ska behöva bli “sjösjuka”. Ett tips för att få till mjukare zoomningar är att använda ett externt reglage som kopplas till själva kameran, via reglaget sköter man sedan zoomningen.
Har man flera kameror behöver man inte tänka på detta då det mesta av zoomningen görs när kameran inte är i bild.

Inventera
Innan man börjar köpa på sig en massa hårdvara i form av kameror, stativ etc. rekommenderar vi att inventerar vad man redan har, eller kanske har i sin omgivning, det behövs oftast inga proffskameror för att sända live-TV ibland kan det gå alldeles utmärkt med rena konsumentkameror, stativ etc.

Budgetera
Den största begränsningen i val av utrustning är oftast budgeten för inköpen, det finns nästan alltid dyrare och bättre utrustning att köpa när det gäller hårdvara. Vår rekommendation är att börja med att sätta en total budget för investeringen så att man har råd att köpa alla prylar man behöver.

En eller flera kameror
De flesta sändningar går att göra med en kamera, står valet mellan att köpa två billigare kameror av sämre kvalité mot en dyrare kamera av bättre kvalité är rekommendationen att börja med en bättre kamera än två halvbra. Hela produktionssetupen blir både dyrare och mer komplicerad med flera kameror.

Keep it simple
Att sända live är varken dyrt eller komplicerat, men försök att hålla det enkelt, speciellt i början. Ta alla stegen stegvis, börja med att sända live med en kamera helt utan kommentatorer om det handlar om en sportsändning. Ta sedan nästa steg med att börja använda kommentatorer, nästa steg efter det är oftast att lägga på grafik och slutligen repriser. När man känner trygghet i dessa steg kan nästa steg vara att börja sända med ytterligare en eller flera kameror.

Så slutordet för denna tredje del av TV-skolan får bli, ta det stegvis och “keep it simple” lycka till!

Butiker/Prisjämförelse-siter
Slutligen följer här några länkar till butiker och prisjämförelse-siter som tillhandahåller/jämför hårdvara för att sända live-TV

Scandinavian Photo
Har ett stort utbud av kameror, stativ, belysning etc.
http://www.scandinavianphoto.se

Mediateknik
Ett bra alternativ till Scandinavian Photo med stort utbud av kameror, stativ, belysning etc.
http://www.mediateknik.se

Cyberphoto
Främst specialiserade på kameror

http://www.cyberphoto.se

Ekab
Har ett stort utbud av bl.a. Grabber- /Capture Kort

http://ekab.se

Pricerunner
Sveriges äldsta prisjämförelse-site
http://www.pricerunner.se

Prisjakt
Prisjämförelse-utmanaren med många bra sökfunktioner

http://www.prisjakt.nu

Övriga delar i TV-skolan

Detta är del tre av TV-skolan, övriga delar hittar du här.

STREAMING IS EASY

Gå med i vår Facebook-grupp STREAMING IS EASY så kan du vara på säkra sidan att du inte missar nästa del av vår TV-skola. I nästa avsnitt kommer vi ta upp hur man gör för att locka många tittare till sina livesändningar.

English Version

Welcome to part 3 of our TV- School, where we will bring up some examples of hardware you can use.
Live streaming is simple and fun- if you have the right equipment and know how to use it.

This is the third part of our TV-School and in this we are going to talk about what kind of hardware you need for your live stream. It is written for beginners who are about to set up their first live stream.

Required Equipment

The set up for a live stream can look different depending on budget and level of ambition. The levels below brings up what you need in terms of equipment and staffing for different budgets and ambitions.

Basic Level

A camera with an embedded microphone
Stand/tripod
Staff: Usually only one person(the cameraman)

Medium Advanced Level

A Camera

A Stand/tripod

External Microphone/Headset

Staff: One Cameraman and one or more commentators

Advanced Level

Several cameras on stands
Mobile handcamera
Grabber card
Mixing consoles or Grabber-/Capture card
Several external microphones/headsets
Sound mixing console
Lighting for interviews, etc
Staff: One or several cameramen, one ore more commentators, one or more persons that adds graphics and mixing. Sometimes you also have a person that is responsible for the sound.

How to Choose

Camera
The camera choice is usually determined by budget and purpose. Start with defining what you are going to record, if the camera can be mobile or not, what outputs do you need the camera to have(HDMI/SDI), etc. HDMI is the most common one, while you will find SDI with the more advanced cameras.

Digital or Analog Outputs
Choose a camera with digital outputs and try to keep the production chain entirely digital. This because it gives your productions the best foundation for better image quality.

Stand/Tripod
If you are planning to have your camera attached to a stand, we recommend you to buy a more expensive alternative and that you try the stand before purchasing it. It is important that it is stabile and easily adjustable.

Mikrophones/Headsets
There are a lot of different microphones and headsets in different price levels, both wireless and wired. What options you choose to go with is often determined by the purpose of use.  Generally speaking, wireless microphones and headsets are more expensive than wired ones, and they may be disrupted by radio signals. Therefore we recommend you to only use wireless ones when it is required.

Lighting
Lighting is essential for a good image, especially for studio programs. Pro-lighting equipment is usually expensive but has a lot of advantages, such as batteries attached to the lamps, convenient tripods, LED-lights, etc. But you can save money by using construction lights or similar.

Sound Mixer

If you have more than one sound source in your stream, you need a sound mixer in which all sound sources go in and you can mix the sources to get the “right” sound in your live stream.

Video Mixer
If you wok with several camera sources you need a video mixer. One example is the Blackmagic ATEM Television Studio. A basic mixer with a good price, and you can add features afterwords.

Grabber / Capture Card
A more simple option to a video mixer is a grabber/capture card when you mix the videos in one of the softwares mentioned in part 2. There are different kinds of cards, but you find the right one for you depending on how many in- and outputs you need the card to have. A grabber/capture card is usually often also required when you only use a camera as far from many computers have a SDI-input.

3G- / 4G Router
In part 1 we discussed the vital Internet connection that has a lot of impact on any live stream on the Internet. We always recommend an ethernet connection when possible, as well as having a 3G/4G router as a back up in case anything happens.

HDMI- / SDI Cable
You need a cable between the camera and the signal receiving unit. Usually you mean a HDMI or a SDI cable, depending on what outputs the camera has. SDI cables are less sensitive, longer, and a bayonet mount on each end resulting in steady connections both ways.  However, cameras with SDI outputs are generally more expensive.

Extension cords 
The more equipment you use the more electrical outputs you need. Therefore we always recommend you to bring a couple of extension cords to the production site, especially if you haven´t been at that site before.

Live streaming hardware or computer
In part 2 we discussed different hardwares and softwares you can use when streaming live on the Internet. Read more about it here.

The Three Most Common Reasons to Problems

1. The Internet connection, always bring a back up router.

2. Cable problems. Always bring spare ones so you can switch if one doesn´t work properly. HDMI cables are particularly sensitive and if they are too long it can also result in a bad image quality.

3. Stream name or Stream ID, one common reason to why the signal fails to get to the streaming platform is that you have typed in the wrong Stream ID in the software(which transcodes and distributes the signals). Copy and paste when possible to avoid this.

Other Useful Tips

Preparation and Repetition
In order to have  a successful live stream you need to have the following under control:

1. Know your equipment and how it works.

2. Thorough preparations, connecting everything together and testing the set up in time.

3. Repeated all the steps in your production several times.

In short, preparation and repetition are key factors for a successful live stream production!

Don´t Overuse the Zoom
If you only use one camera, don´t zoom too much. It often makes the viewers feel motion sick when doing it wrong. One tips for a smooth zoom is to use an external zoom control that you connect to the camera and with which you can control the zoom through. If you have several cameras this is not necessary as most of the zooming happens when the camera is “off air”.

What Equipment do you already have?
Before you start buying equipment check what you and people around you already have. In this way you can save money.

Set up a Budget
The main limitation when it comes to purchasing equipment is the budget. Start with setting the total budget for the investment in order to be able to buy everything that is required for your production set up.

One or More Cameras
Moste live stream productions can be made with one camera. Therefore if your choice is between two cheaper cameras of  inferior quality and one camera that is more expensive but has superior quality, Our recommendation is to start with the superior camera. Tis because it is easier and cheaper to produce with one camera and that the quality will be better.

Keep it simple
Live streaming is neither expensive nor complicated, but do try to keep it simple in the beginning. Advance in stages, start with one camera without any commentators and in the next step add commentators, and the third stage add graphics, etc.

To sum it up for our TV-School part 3 is: Keep it simple and have fun!

Other Parts of Our TV-School

This was part 3, you’ll find the other parts here.

 

tvskolan

Posted by & filed under TV-Skolan.

Att sända live via Internet är varken dyrt eller speciellt komplicerat, allt man behöver är en fungerande internetuppkoppling, en kamerakälla och en traskoder som kan göra om bilden till rätt format och sedan skicka signalen vidare till en streamingserver.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

Vill man sända live via Internet finns det flera olika sätt att göra det på, antingen använder man en hårdvara vars enda uppgift är att ta in bild- och ljudsignaler koda om dessa och skicka till en streamingserver.  Eller så använder man befintlig hårdvara i form av dator, mobiltelefon eller surfplatta där man installerar en mjukvara som hjälper till med transkoderingen och distribuerar ljud och bild till en streamingserver. Vi tänkte vi belysa båda alternativen, men vi börjar med att gå igenom olika mjukvaror du kan använda dig av om du vill sända live via Internet.

Det här är andra delen av TV-skolan vi har även kopplat en diskussion till TV-skolan. Diskussionen sker i vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Nio olika mjukvaror och fyra hårdvaror

Det finns en uppsjö av mjukvaror och hårdvaror du kan använda om du vill sända live på Internet. I det här inlägget tar vi fram nio olika exempel på mjukvaror och fyra olika exempel på hårdvaror. Samtliga mjukvaror är bra på olika saker så det är svårt att rekommendera en specifik mjukvara då detta framförallt styrs av vad du har för dator, Mac eller PC, vilka förkunskaper du har och i slutändan vilken budget du förfogar över. Vi rekommenderar att du testar flera olika alternativ innan du bestämmer dig, våra omdömen nedan är en kombination av egna erfarenheter och kommentarer vi fått från användare av dessa mjukvaror. Fördelen är att de flesta mjukvaror är helt gratis att använda för test i upp till 30 dagar.

Adobe Flash Live Media Encoder
Den vanligaste mjukvaran att börja med för den som vill sända TV via Internet är Flash Media Live Encoder, förkortad FMLE. Fördelar med FMLE är att det är en stabil och väl beprövad mjukvara som fungerar såväl på PC som Mac. Att mjukvaran även är helt gratis att ladda ner är också en fördel. Främsta nackdelen med mjukvaran är att funktionaliteten är mycket begränsad, dvs. det finns ingen funktionalitet för att mixa eller lägga på grafik i en livesändning.
http://www.adobe.com/se/products/flash-media-encoder.html

Wirecast
En av dom vanligaste mjukvarorna för att sända live är Wirecast. Wirecast har stöd för den mesta av funktionalitet man kan tänkas behöva i form av bildmixning, lägga på grafik, visa repriser etc. Att programmet innehåller så mycket funktionalitet kan ibland upplevas som ett problem när det handlar om att navigera rätt i gränssnittet, men har man väl lärt sig det är Wirecast ett favoritprogram för många. Fungerar både på PC och Mac.
http://www.telestream.net/wirecast/overview.htm

LiveReplayer
En mjukvara helt inriktad på sport. Mycket uppskattad för sin reprisfunktionalitet, möjlighet att visa resultat, matchklocka m.m. i sändning. Går snabbt att skapa highlights som kan sparas ut och publiceras i efterhand, flexibel prissättning där du kan välja att betala per sändningstillfälle. Största nackdelarna med LiveReplayer är att den endast går att köra på Mac samt att det krävs en extern enkoder för att koda om signalen och skicka den vidare till en streamingserver.
http://futuresportsmedia.com/sv/livereplayer

Vmix
Populärt verktyg bland PC-användare, enkelt gränssnitt, bra reprisfunktionalitet, största nackdelen är relativt begränsad support som i huvudsak sker via användarforum.
http://www.vmix.com

Open Broadcaster Software
Ett open source projekt, fungerar både på PC och Mac. Framförallt anpassad för gaming dvs. produktion av e-sport men kan även fungera i andra sammanhang. Mjukvaran är helt gratis vilken gör den till den mest kompetenta mjukvaran i gratissegmentet.
https://obsproject.com

Vidblaster
En kraftfull mjukvara för att sända live, har mycket funktionalitet vilket kanske är programmets största fördel men även dess största nackdel då det kan upplevas som lite komplicerat att använda. Fungerar endast på PC.
http://vidblaster.com

Streamstar
En mjukvara speciellt utvecklad för att producera sport, innehåller mycket funktionalitet paketerat i ett enkelt gränssnitt. Har stöd för mixning via touch-skärm. Fungerar endast på PC.
https://www.streamstar.com

Tänk också på detta

Använder man någon av mjukvarorna ovan som har en inbyggd enkoder, dvs. själva mjukvaran används även till att transkodera signalen så är det viktigt att datorn är kraftfull för att “orka” med detta. En del leverantörer har rekommendationer på sina hemsidor om vad man behöver i sin dator i form av processor, ramminne etc. Tyvärr går det inte alltid att lita på denna information, då många kamerakällor eller bilder med stora förändringar kan göra att datorns resurser går på “knäna”. Därför är det vår rekommendation att prova dig fram när det gäller detta, de flesta mjukvaror är ju helt gratis att testa så det kan vara värt att göra det innan man bestämmer sig för vilken mjukvara man ska köpa.

Livesänd via mobil eller surfplatta

Broadcast Me
Att sända live via mobil eller surfplatta är inga problem, oavsett om du använder en Iphone eller Android, den app som vi främst har fastnat för heter Broadcast Me, kostar 25kr och gör det enkelt att streama från din mobila enhet direkt till exempelvis Solidtango.
https://itunes.apple.com/se/app/broadcast-me/id491982406?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.agilio.testingrtmp

Livesänd via övervakningskamera

CamStreamer
Det går även att sända live direkt via övervakningskameror, dock sänder man oftast via ett protokoll som heter RTP/RTSP, men hjälp av en tjänst som heter Camstreamer kan man komma runt detta och använda Solidtango som streamingplattform.
http://camstreamer.com

Sänd live med hjälp av “livesändningsbox”

Som ett alternativ eller en kombination med ovanstående mjukvaror kan du använda en hårdvara för att transkodera ljud och bild och skicka vidare till en streamingserver. Nedan har vi valt att lista tre olika typer av hårdvaror som alla är beprövade med olika fördelar och nackdelar.

Teradek Vidiu
Den vanligaste hårdvaran för alla som vill kunna sända live utan att använda en dator är nog Teradek Vidiu, mycket funktionalitet för pengarna. Många bra funktioner, inte minst när det gäller att kunna koppla upp sig på olika sätt mot Internet. Möjligheten att sända live helt mobilt med hjälp av det inbyggda batteriet som räcker i drygt en timme är ett stort plus. Litenheten och vikten är andra fördelar. Den största nackdelen ligger i driftsäkerheten då Teradek Vidiu är relativt känslig för stötar och fukt vilket kan få till följd att hårdvaran hänger sig. Numera finns Teradek Vidiu även i en enklare version kallad Mini och en mer avancerad version kallad PRO
http://teradek.com/pages/vidiu

Matrox Monarch HD
Ett dyrare men mer robust alternativ till Teradek Vidiu är Matrox Monarch HD. Främsta fördelen med denna hårdvara är möjligheten att kunna spela in sändningen (i en annan kvalité än livesändningen) lokalt i hårdvaran samtidigt som man sänder live.
http://www.matrox.com/video/en/products/monarch_hd/

Intinor Direktlänk
Vill man jobba professionellt med livesändningar rekommenderar vi att man tittar på en hårdvara som är sprungen från traditionell broadcast som Intinors direktlänkar. Deras 300 serie lämpar sig framförallt för att sända via Internet. Största fördelen med Intinors direktlänkar är att dom är robusta med en hög driftsäkerhet, de erbjuder även bra stöd för övervakning av internetuppkopplingen från boxen samt övervakning av insignaler från exempelvis kameran. Möjligheten att splitta videosignalen är också en fördel. Konkret innebär en splitt av signalen att man kan skicka en ström till en streamingserver, medan en annan ström kan gå till exempelvis ett TV-hus så att de kan få in sändningen i sina redigeringssystem för att klippa ihop alt. visa live i kommande sportsändning. Största nackdelen är att direktlänkens fläkt låter relativt mycket, direktlänken är även betydligt större och tyngre än både Teradek Vidiu och Matrox Monarch HD. En annan nackdel är att det inte går att köpa en direktlänk från Intinor utan det är hyra som gäller. Hyra har dock några fördelar, support ingår, uppgradering av mjukvara ingår och skulle hårdvaran gå sönder kan man snabbt få en ny.
http://www.intinor.se/produkter/direkt-lank/

LiveU
Ska man sända live på platser där man behöver kombinera olika 3G/4G nät för att få ihop tillräckligt med bandbredd för att sända live är LiveU (LU500) värt att titta på, LiveU erbjuder ett brett sortiment av stabil utrustning och med samma möjligheter som Intinor att sända direkt till många av TV-husen i norden. Största nackdelen med LiveU ett relativt högt pris och precis som med Intinor är det i det flesta fall endast möjligt att hyra utrustningen.
http://www.liveu.tv/the-liveu-family-of-products/lu500

Så här går det till

Nu har vi gått igenom 9 olika mjukvaror och 4 olika hårdvaror du kan använda dig av när du sänder live, i samtliga fall gör du så här när du ska börja sända mot exempelvis Solidtango. Leta upp inställningssidan i den livsändningsmjukvara eller livsändningsbox du valt att sända via. Väl på inställningssidan fyller du i vilken URL du ska sända mot och även lägger in ditt streamnamn eller streamID. Information om URL och streamnamn eller streamID hittar du i ditt Solditango-admin när du har skapat en livekälla eller en livesändning. Kopiera denna information och klistra in i din livesändningsmjukvara eller livesändningsbox så är du redo att dra igång din livesändning sen, lycka till!

Övriga delar i TV-skolan

Detta är del två av TV-skolan, övriga delar hittar du här.

STREAMING IS EASY

Till sist, gå med i vår Facebook-grupp STREAMING IS EASY så kan du vara på säkra sidan att du inte missar nästa del av vår TV-skola. I nästa avsnitt kommer vi att ta upp exempel på utrustning i form av grabberkort, kameror, mikrofoner etc. du kan behöva när du ska göra en liveproduktion.

English Version

Welcome to part 2 of our TV- School, where we will talk about some of the hardwares and softwares you can use.

To set up a broadcast on the Internet doesn’t have to be expensive or particularly complicated, all you need is a well- functioning Internet-connection, a camera source and a transcoder(which transforms the image to the right format and sends it forward to a streaming server).

There are many different alternatives if you want to stream live online. Either you use a hardware, which sole purpose is to transcode the image and sound signals and then send them to the streaming server, or you can install a software on existing hardware such as a computer, cellphone or tablet. The software will transcode and distribute the signals to the streaming server.  We are going to discuss both options, but we’ll start with talking about different software alternatives.

Nine Different Softwares and Two Hardwares

We advice you to try a few different alternatives before deciding which one to go with as all of the different softwares are good for different purposes. Therefore, it is complicated to recommend a specific software since the choice is impacted by what kind of computer you have, what your previous experience is, and finally what budget you have. The alternatives stated below are chosen due to a combination by our own and our clients experiences and feedback. Keep in mind that most softwares have a free trial period.

Adobe Flash Live Media Encoder(FMLE)
This is the most commonly used software when it comes to streaming live online. The benefits are that the software is stabile and well tested and it is compatible with both PC and Mac, and it is free to use. The biggest disadvantage is that the functionality is very limited, for example there are no functions for mixing or adding graphic elements in your live stream.
http://www.adobe.com/se/products/flash-media-encoder.html

Wirecast
Wirecast is another common software. It includes most of the different functions you may need, such as mixing, adding graphics and replays. However, to have so much functionality may result in Wirecast is viewed as complicated and hard to navigate in. The software works on both PC and Mac.
http://www.telestream.net/wirecast/overview.htm

LiveReplayer
This software is developed especially for sport streams. it has a very much appreciated replay function and offers  for example the opportunity to show live scores in the live stream. The software also enables a fast creation of highlights(post-game), and flexible pricing. The major cons are that it is only compatible with Mac and that it requires an external encoder in order to transcode and distribute the signal to the streaming server.
http://futuresportsmedia.com/sv/livereplayer

Vmix
This is a popular tool among PC-users. It has a good replay functions and a simple interface. The major downside is that the support is limited to user forums.
http://www.vmix.com

Open Broadcaster Software
An open source project, compatible with both PC and Mac. This is mainly adapted to gaming, i. e production of e-sport, but can be used in other areas as well. The software is also completely free which makes it the most equipped software among the free alternatives.
https://obsproject.com

Vidblaster
This is a powerful software with a lot of functionality. But this may also confuse the users. Only for PC.
http://vidblaster.com

Streamstar
A software developed for sport streams. A lot of functionality in a simple interface. Supports mixing through touch screen. Only for PC.
https://www.streamstar.com

Think About This

It is important to have a powerful computer when using any of the software with a built-in- encoder due to that the software also is used to transcode the signal. Some of the software suppliers recommend what kind of processor and “ramminne”-frame memory(?) required from your computer. Unfortunately, you can´t always trust this information because a lot of camera footage can slow down the computer. Therefore, our recommendation is that you should try different softwares out before buying it. Remember, a lot of software options have free trial periods.

Live Stream With Your Cellphone or Tablet

Broadcast Me
It works perfectly fine to live stream with you cellphone or tablet, no matter if you use an iPhone or Android. The app we recommend for this purpose is called Broadcast Me.
https://itunes.apple.com/se/app/broadcast-me/id491982406?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.agilio.testingrtmp

Live Stream Through a Surveillance Camera

CamStreamer
When you stream from a surveillance camera you are usually required to use a protocol called RTP/RTSP. However, with Camstreamer you don´t need this and are able to use Solidtagno as a plattform.
http://camstreamer.com

Live Stream- Different Hardwares

As an alternative or a combination with the softwares mentioned above you can use a hardware to transcode sound and footage on to a streaming server. Below we have listed a few different options with their pro´s and cons. 

Teradek Vidiu
This is the most common hardware used for live streaming without a computer. It gives you a lot of functionality for your money, i.e different ways to get an Internet connection, live streaming completely mobile(the embedded battery lasts for an hour) and the small size and low weight. The biggest con is that the Teradek Vidiu is sensitive to bumps and moisture, which causes the Teredek to freeze. The Teradek Vidiu is also available in a smaller version called Mini and a more advanced called PRO.
http://teradek.com/pages/vidiu

Matrox Monarch HD
A more expensive alternative to the Teradek Vidiu. The main advantage is that you can record the stream locally and in another quality while you are streaming live.
http://www.matrox.com/video/en/products/monarch_hd/

Intinor Direktlänk
If your ambition is to work professionally with live streaming we recommend a hardware derived from traditional broadcast, such as Intinors direct links. Their 300-series are especially suited for inline streaming. The main advantage is that they are solid and offers high operational reliability as well as supporting connection monitoring and monitoring signals from the camera. You can also split the signals with this hardware, which in short means that you kan send one stream to one server and another one to, for example a TV-company.  The main disadvantage is that the fan sounds is very noisy, it is both larger and heavier than the Teradek Vidiu and the Matrox Monarch HD, and finally that you can´t buy it, it is only available for renting. Though, there are a few advantages with renting, suport is included as well as upgrades of the software, and if the hardware would break you can get a new one fast.
http://www.intinor.se/produkter/direkt-lank/

LiveU
If the location where you are setting up your live stream requires a combination of 3G/4G in order to get enough bandwidth, we recommend that you look at LiveU(LU500). LiveU offers a wide line of reliable equipment that has the same opportunity as the Intinor to stream directly to many of the TV-networks in the Nordics. The main disadvantage is that it is expensive and often only available for renting.
http://www.liveu.tv/the-liveu-family-of-products/lu500

This is How it Works

We have gone through nine different softwares and 4 different hardwares that you can use when streaming live. This is how you set up your stream towards Solidtango’s plattform(applicable for all options): Locate the settings on your software or hardware, then type in the URL you want to stream towards(in the settings of your software/hardware), as well as adding the Stream ID. You can find all of the information on the admin page on your Solidtango account as soon as you have created a live stream or a live stream source. Copy this information and paste it in your software/hardware and you are good to go.

Good Luck!

Other Parts of Our TV-School

This was part 2, you’ll find the other parts here.

 

 

tvskolan

Posted by & filed under TV-Skolan.

Välkommen till TV-skolan del 1, i TV-skolan ska vi försöka hjälpa alla er som vill komma igång och sända TV via internet.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

I den första delen har vi valt att fokusera på det mest grundläggande du måste ha koll på om du ska sända live via Internet, nämligen uppkopplingen.

Vi har även kopplat en diskussion till varje del i TV-skolan. Diskussionen sker i vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Ska du sända live via Internet är en bra internetuppkoppling en grundförutsättning. I det här inlägget tänkte vi gå igenom olika typer av uppkopplingar du kan använda dig av, ge dig tips och råd om vilken hastighet du behöver ha på uppkopplingen för olika typer av livesändningar, samt belysa hur du kan mäta din hastighet på uppkopplingen.

Kvalitén på bilden styr kraven på uppkopplingen
När du ska sända live via Internet så finns det en rad olika faktorer som påverkar vilken kvalité/hastighet på uppkopplingen du behöver. Framförallt styrs detta av kvalitén på bilden du vill sända ut där upplösningen på innehållet är en viktig parameter, antal bilder du sänder per sekund är en annan, kvalitén på ljudet ytterligare en. Men det som i slutändan bestämmer vilken hastighet din livesändning kräver är det som kallas för “bitrate”.

Högre kvalité kräver mer bandbredd
Generellt kan man säga att ju högre upplösning på bilden, bättre kvalité på ljudet och fler bildrutor per sekund, desto högre bitrate krävs för att du ska få ut en bra bild. Det finns dock undantag gällande detta och det är typen av innehållet du sänder. Är det stora förändringar i bilden som sänds ut krävs en högre bitrate än om förändringarna i bilden är små. En innebandymatch kräver exempelvis en högre bitrate än en livesändning av en föreläsning även om upplösning, kvalité på ljud etc. är samma.

Vilken bitrate upplösning etc. ska man då välja att sända i?
Vår rekommendation är att sända i en så bra upplösning som möjligt utifrån den stabilitet och hastighet på uppkoppling man använder. Dock finns det en begränsning, om du sänder ut en livesändning i ex. 2000 kbps vilket motsvarar ca 2 mbit, kräver det att också tittaren har en stabil uppkoppling på 2 mbit, sänder du i 3000 kbps, kräver det en uppkoppling hos tittaren på minst 3 mbit etc.

Livetranskodering
Det finns dock undantag även gällande detta och det är en extra tjänst som kallas för livetranskodering. Använder du livetranskodering behöver du inte bekymra dig om tittarens hastighet på uppkopplingen då livetranskoderingen gör om kvalitén på sändningen i realtid och även anpassar kvalitén automatiskt utefter tittarens uppkoppling. Sänder du utan livetranskodering rekommenderar vi att inte att sända i mer än 2 mbit då vi vet att risken är stor att många tittare inte kan se sändningen på grund av den relativt höga hastighet som krävs hos tittarens uppkoppling.

Hur bra uppkoppling bör man ha om man vill sända i ex. 2 mbit?
Vår rekommendation är att ha en uppkoppling som är dubbelt så hög som den hastighet du sänder i. I det här fallet 4 mbit. Generellt kan man säga att har man en uppkoppling på 6 mbit upp eller mer kan man klara dom flesta sändningar upp till HD kvalité. Det minsta man behöver för att kunna få ut någorlunda vettig sändning är en uppkoppling runt 1 mbit, det går att klara sig med mindre men då får man sända i låg upplösning vilket gör att bilden kommer att uppfattas väldig pixlig för dem som sitter och tittar på lite större skärmar.

Hur mäter man då sin uppkoppling?
En uppkoppling kan mätas på flera olika sätt, det enklaste sättet som fungerar i de flesta fall är bredbandskollen.se
Dock är det ingen garanti att allt fungerar som det ska bara för att Bredbandskollen vid en mätning visar ett bra resultat, dels så mäter Bredbandskollen endast hastigheten vilket inte är detsamma som kvalité på trafiken, och dels så förändras en internetuppkoppling hela tiden i takt med hur många som nyttjar kapaciteten i nätet, om det blir problem på knytpunkter på internet etc.

Så fungerar trafiken på Internet
Internet skulle förenklat kunna åskådliggöras som ett vägnät där det kör en massa bilar, ibland kör det väldigt många bilar på vägarna och då finns det inte så mycket väg att åka på, trafiken går långsammare och ibland står den helt still. Precis samma sak händer på Internet med trafiken som ibland går snabbt, ibland långsamt och ibland står det helt still. Detta styrs av hur många som surfar på samma uppkoppling, går via samma knytpunkter och inte minst hur väl hårdvaran som transporterar ettorna och nollorna i nätet fungerar.

Är det upp eller ner som är viktigt när man sänder live? 
Observera att när du mäter din uppkoppling är det länken upp (sända filer) du ska kontrollera när du sänder, för dig som tittar är det tvärtom, dvs. länken ner (ta emot filer) som du ska titta på när du mäter din uppkoppling via exempelvis bredbandskollen.se

Olika typer av uppkopplingar
Vad finns det då för olika alternativ om man vill sända live, här vi valt att belysa de fyra vanligaste alternativen.

Fast Internet (Ethernet)
Där det är möjligt rekommenderar vi alltid en fast uppkoppling via Ethernet-kabel, detta ger i de flesta fall en bättre uppkoppling och bättre stabilitet än en trådlös uppkoppling.

Trådlöst via Wifi
Finns inte möjlighet till fast Internet är rekommendationen att försöka använda trådlöst Internet, den största nackdelen med en trådlös Internetanslutning är att anslutningen kan påverkas av enheter som stör ut anslutningen, fördelen är avsaknaden av kablar som kan begränsa.

3G/4G/NMT
Finns varken tillgång till fast eller trådlöst internet går det fortfarande att sända live via 3G eller 4G, detta fungerar vanligtvis bra i stadsmiljö men mindre bra på landsbygden. Som tur är finns det alternativ även här, Net1 är en operatör i norden som sänder via NMT-nätet som har en betydligt bättre täckning än 3G eller 4G.

Satellit
Till sist finns det ytterligare ett alternativ som har blivit betydligt billigare att använda de senaste åren, nämligen Satellit. Fördelarna med att sända via Satellit är att du kan sända varifrån du vill på jordklotet bara du har fri sikt mot himlen. Nackdelarna är att det tar lite tid att sätta upp en satellitlänk, den tar en del plats och du måste vara utomhus för att det ska fungera. Det finns olika leverantörer även inom detta område, en av dessa är RB-sat.

 

Vi hoppas du har haft glädje av denna första del av TV-skolan och precis som vi skrev i början så har vi även kopplat en diskussion till varje del i TV-skolan. Diskussionen sker i vår Facebook-grupp 
“STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här.

Har du frågor eller synpunkter kring denna del av TV-skolan går det självfallet bra att även skriva dina kommentarer nedan.

Nästa del i TV-skolan går under rubriken, “Sända LIVE enklare än du tror” och tar upp olika typer av mjukvaror som du kan använda dig av för att sända live-TV via Internet.

Övriga delar i TV-skolan

Detta är del ett av TV-skolan, övriga delar hittar du här.

English Version

Welcome to part 1 of our TV- School, where our ambition with this is to give all of you who wants to start to stream live over the Internet some basic knowledge about it.

In this first part we have chosen to focus on the most fundamental function for streaming live on the Internet, i e the Internet connection. We will talk you through different types of connections, provide you with advice and pointers regarding different types of live streams. Additionally, we will illustrate how you can measure your connection speed.

The quality of the picture controls the requirements of your connection 
There are a few different factors which have an impact on the level of quality/speed required for the connection. First and foremost, it is controlled by your demands on the quality of the picture, including the resolution of the content, the number of pictures per second and the sound quality. But the main factor for the speed required for your live stream is the “bitrate”.

Higher quality requires higher bitrate

In general you can say that the higher the resolution of the picture is as well as the better sound quality and more pictures per second, the higher bitrate is required in order for the end picture in your live stream to have a good quality. However, there are exceptions regarding the bitrate depending on the content of your broadcast. If there are a high amount of changes in the picture, it demands a higher bitrate. For example, a soccer game requires a higher bitrate than a lecture, even if the requirements on the sound quality and resolution are the same for both live streams.

What bitrate, resolution, etc should you choose?
Our recommendation is to stream in the best resolution possible based on the stability and speed of the connection. There is a limitation, if you for example air a live stream in 2000 kbps(approximately 2 mbit) it also requires that the viewer has a solid connection of 2 mbit, if you stream in 3000 kbps, it requires a connection of at least 3 mbit and so on.

Transcoding Live
An exception to this exists when you transcoding live. When you are doing this there is no impact, in terms of the speed and connection of the viewer, because when you are transcoding live transforms the quality of the stream in real time and automatically adjusts the quality depending on the viewers connection. Should you choose to not use this, we recommend you to stream in 2mbit maximum. The reason is that there is a significant risk that a lot of viewers will not be able to access the stream due to the high speed required in their internet connection.

How good connection should you have if you want to stream in  2mbit?

Our recommendation is that your connection should be twice the streaming speed, in this case 4mbit. Generally speaking, you can say that if your connection is 6mbit or higher, you can manage most streams up to HD quality. The lowest connection you can have to even generate an OK stream is 1mbit. Sure, you can have a lower connection, but at the cost of the resolution resulting in a pixelated image.

How can I measure my Internet connection?
A connection can be measured in many different ways, the most simple being checking it with your network provider. Though, this provides no guarantees that everything will work ok because of other impacting factors such as the amount of users on the network at the time, temporary problems on different Internet hubs etc.

How the traffic on the Internet works
Simplified, the Internet can be illustrated as a road network. When there are a lot of cars driving, and less road to travel on, hence a slower moving traffic, and sometimes it stands still. The same thing goes for the Internet traffic, sometimes it moves slowly and sometimes it moves rapidly. The traffic is impacted by how many that are surfing on the same connection, going through the same hubs, and how well the hardware that is transporting the ones and zeros are working.

What is important when you are streaming live- up or down?
Please note that when you are measuring your connection as a broadcaster, it is the uploading speed you need to check. As the viewer, it is the opposite, the speed for downloading(receiving files).

Different types of computer networking-components:
These are the four most common types:

Ethernet
When possible, we highly recommend using this option. In most cases, using the Ethernet provides the most stability and a better connection than a mobile network-component.

Wireless through WiFi
The benefit you get by using a wireless connection is that you don´t have to care about cords, etc. However, your connection is more vulnerable.

3G/4G/NMT
If there is no Ethernet or WiFi available, you can still stream live through 3G/4G or NMT. It usually works fine in a city environment, but not as good on the country side. Fortunately, there is a help here: Net1 is a Nordic operator broadcasting through the NMT-network, which has a better reach than 3G or 4G.

Satellite
Finally, there is one more option and it has gotten cheaper over the years, we are talking about satellite. The pro with streaming through Satellite is that you are not dependent on location. The con’s are that it can be time consuming to set up a Satellite connection, it also requires space and you have to be outdoors in order for it to work. The are a number of suppliers within this segment, one being RB-sat.

If you have any questions or comments about this part of the Streaming School, please state them in the commentary field below and we will address them as soon as possible.

Other Parts of Our TV-School

This was part 1, you’ll find the other parts here.

Part 2 is headlined “Streaming Live is Easier Than You Think” where we will bring up different types of softwares you can use.

Skärmavbild 2015-09-20 kl. 22.11.54

Posted by & filed under Okategoriserat.

Länge sedan senaste blogginlägget men våra utvecklare har sannerligen inte legat på latsidan, här en sammanfattning av all ny funktionalitet som utvecklats under sommaren och början på hösten. Vi vill även ta tillfället i akt och välkomna vår nya duktiga utvecklare Johan Samuelsson. Välkommen Johan!

Populärast senaste veckan

Nu har vi skapat en ny funktion som gör att du får koll på vilka videor som varit populärast att titta på den senaste veckan. Du hittar sammanställningen på översiktssidan när du är inloggad i admin.
Med senaste veckan menas visningar måndag – söndag

Uppdatering av APIet

Skapas livestreams så kan record sättas som true/false.

lista eller hämtar en enskild livestreams så finns recording (true/false/nil) på varje livesändning.
lista videos/livestreams så går det att välja true/false/nil för ppv.
- true visar bara ppv (krävs att require_login och price är > 0)
- false visar bara icke-ppv
- man ignorerar flaggan eller så skippar man bara is_ppv i anropet.
lista videos/livestreams finns is_ppv (true/false) om sändningen är ppv.
skapa/ändra videos/livestreams så finns möjligheten att sätta price (minimum 29sek)
skapa/ändra videos/livestreams så kan du sätta price_nok,price_eur,price_usd om du har flera valutor på ditt konto, annars går dom att sätta men dom gör ingenting och visas inte för tittare. 
skapa/ändra videos/livestreams så kan man sätta require_login (true/false/nil). Ändras den från true till false sätter den alla price* till 0 och gör även så att price,price_nok,price_eur,price_usd ignoreras

Allt finns även dokumenterat i dokumentationen för APIet för alla er som använder det.

App för integration mot Sidelinesports

Vi har utvecklat en app för alla som använder Sidelinesports för analys av sina videor, med hjälp av appen blir det enkelt att ladda upp inspelade livesändningar och videor för analys.

Håll koll på vart dina tittare befinner sig

Nu kan du hålla koll på vart era tittare befinner sig geografiskt i realtid.
Logga bara in i admin på översiktssidan för er playkanal så får ni upp en
en kartbild över vart tittarna befinner sig geografiskt. Detta förutsätter dock att ni har några tittare just då förstås ;)

Valfri logga i spelaren
Nu kan du sätta en valfri bild/logga uppe i högra hörnet på spelaren. Du hittar inställningen på inställningssidan för en video, välj sedan Avancerat-fliken och därefter spelare.

Utökat språkstöd
Vi har utvecklat språkstödet för era playkanaler. Nu kan man som tittare välja vilket språk man vill att playkanalen ska ha (endast menyerna, loginrutor, hjälptexter, betalrutor etc. uppdateras, inte era rubriker och beskrivningstexter) Tittaren väljer språk genom att klicka på flaggorna längst ner på era playkanaler.

Populäraste videorna nu på förstasidan
Nu lockar vi ännu fler tittare till era populäraste videor. Tabben “Populärt” är tillgängliga på er förstasida där era senaste videor visas på er playkanal.
Skulle ni mot förmodan inte vilja locka ännu fler tittare till era populäraste videor kan ni enkelt slå av detta via ert admin under: Inställningar -> Playkanal -> Avancerat

Ladda ner tumnagel
Nu kan du enkelt ladda ner tumnageln från dina videor, bara att gå in på inställningssidan för en video, scrolla längs ner på sidan och välj fliken “Ladda ner”.

Ladda ner videor
En efterlängtad funktion för alla som sänder cuper, turneringar och liknande där man vill ta betalt och inte bara låta tittarna kunna streama de matcher de betalar för att se utan även låta tittarna ladda ner det de betalar för. Den globala inställningen heter ”Tillåt nedladdning av videor” du hittar den i admin under Inställningar -> Playkanal -> Allmänt. Aktiverar du denna funktion blir alla videor som är publicerade tillgängliga för nedladdning.

Spela in livesändning
Vill du försäkra dig om att aldrig glömma bort att slå på inspelning vid en livesändning. Nu finns en global inställning som hjälper dig med detta. Funktionen heter Spela in livesändning, inställningen hittar du i admin under Inställningar -> Playkanal -> Allmänt.

Visa inte relaterade klipp
Vill du inte visa relaterade videor vid inbäddning av spelare. Nu kan du avaktivera det. Bara klicka ur rutan ”Visa relaterade” där du skapar koden du vill bädda in.