tvskolan-7

Posted by & filed under TV-Skolan.

Nu har vi kommit till den sjunde och sista delen av TV-skolan, den här gången går vi igenom olika typer av funktionalitet som man bör känna till innan man väljer videoplattform för sin TV-satsning på Internet.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

Att välja rätt Videoplattform eller OVP (Online Video Platform) för sin TV-satsning på Internet kan vara helt avgörande för om man ska lyckas eller inte. Grundläggande bör behov definieras på vilken funktionalitet videoplattformen bör ha, vilka möjligheter till att påverka utvecklingen av plattformen som finns, vilken support som erbjuds och vilken kvalité plattformen måste hålla i form av exempelvis driftsäkerhet. Andra viktiga delar att väga in är kostnaden för själva plattformen där det oftast finns såväl fasta som rörliga delar.

I den här delen av TV-skolan har vi valt att fokusera på de som vill nyttja sin plattform för att driva en TV-satsning på Internet, snarare än att använda video och livesändningar för att marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även valt att fokusera på funktionalitet i plattformar där man behåller äganderätten till sitt innehåll.

TV-skolan ges ut av videoplattformen Solidtango, till grund för innehållet i TV-skolan ligger vår samlade erfarenhet kring TV-sändningar på Internet och utvecklingen av vår videoplattform som startade redan 2008.

Till TV-skolan har vi även kopplat vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här. Det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Premium-plattform

En videoplattform som kostar pengar kallar vi för en Premium-plattform. Grundläggande i en Premium-plattform är att användaren behåller äganderätten till sitt innehåll, vilket i sin tur gör att man får total kontroll över dom intäktsströmmar som kan genereras via plattformen.

OBS: Innan man väljer Premium-plattform rekommenderar vi att man alltid säkerställer med leverantören av plattformen att man som användare behåller äganderätten till sitt innehåll.

Behov och budget som styr

Valet av plattform styrs i mångt och mycket av behoven, men även av vilken budget man förfogar över. Bland Premium-plattformar skiljer sig funktionaliteten åt en hel del. En del plattformar går endast att nyttja för uppladdning och uppspelning av video, andra bara livesändningar, men det finns även plattformar som erbjuder en kombination av båda delarna.

Dom olika delarna i en videoplattform

Nedan går vi övergripande igenom dom olika delarna i en videoplattform:

online-video-platform

I botten finns oftast ett CDN sk. Content Delivery Network, det är CDNet som skickar ut video och livesändningarna till tittarna. Ovanpå CDNet finns det oftast en lagringslösning som är molnbaserad, vilket innebär att plattformen man använder tar hand om all lagring och ser till att det alltid finns tillräckligt med utrymme för att lagra mer innehåll. Efter lagringen kommer enkoders och transkoders som används för att koda om video och livesändningar till rätt format. VMS är en förkortning för Video Management System, det är i plattformens VMS som man administrerar allt innehåll.
Player är själva spelaren som används för att visa videor eller livesändningar. Widgets är oftast en samling av flera videor eller livesändningar som kan bäddas in på hemsidor, bloggar etc. De flesta videoplattformar erbjuder någon form av enklare AD-server alt. koppling till externa annonsnätverk. Inbyggda betallösningar är dock ovanligare även om det förekommer hos vissa leverantörer. API kan förenklat sägas att vara ett gränssnitt för att kunna programmera mot en videoplattform. De videoplattformar som erbjuder funktionalitet i form av en plankanal erbjuder även ett CMS sk. Content Management System för att designa och underhålla själva playkanalen.

Detta var en övergripande genomgång av funktionaliteten i en videoplattform, nedan bryter vi ner funktionaliteten i mindre delar.

Video

Ladda upp video

Uppladdning av video till en videoplattform kan vanligen ske på två olika sätt, antingen via webbläsaren eller FTP. Vid uppladdning via webbläsare är oftast uppladdningen begränsad till 10GB stora filer då de flesta webbläsare inte kan hantera större filer än så. Att kunna ladda upp video via sin smartphone eller mobiltelefon är ett stort plus då mer och mer innehåll produceras via dessa typer av enheter.
Ett alternativ till uppladdning av video via webbläsaren är att använda sig av FTP. FTP erbjuder en stabilare uppladdning och har ingen begränsning i hur stora filer man kan ladda upp, därför kan uppladdning via FTP vara ett mycket bra alternativ.

Enkodering av video

Att enkodera en video är viktigt för att videon ska gå att se i olika typ av enheter som mobiltelefoner och surfplattor, SmartTVs etc. Men det är även viktigt att kvalitén på bilden anpassar sig efter tittarens uppkoppling, för detta krävs att videon kodas om i olika kvalitéer. Enkodering är således en helt avgörande funktionalitet för att kunna erbjuda tittarna en bra tittarupplevelse och det är bra om enkoderingen sköts helt automatiskt av videoplattformen.

Ladda ner enkoderade videor

Att kunna ladda ner dom videor som enkoderats kan vara bra, finns denna funktionalitet på plats brukar det även vara möjligt att erbjuda en tittare att ladda ner video som ett komplement till att bara spela upp själva videon.

Tumnaglar

En tumnagel är den bild som visas innan en video eller livesändning börjar spelas. Det är viktigt att tumnaglar genereras automatiskt i samband med enkoderingen av en video och att det även går att välja den tumnagel man tycker är bäst. I vissa fall hittar man ingen autogenererad tumnagel som passar, då är det viktigt att det även går att ladda upp en egen tumnagel och koppla till videon.

Ladda ner tumnagel

Det är bra om man kan ladda ner dom tumnaglar som genererats då tumnaglar är bra att använda för att marknadsföra sitt innehåll via hemsidor, bloggar eller sociala medier.

Information

Att kunna sätta en rubrik och skriva en brödtext till en video är viktigt, inte minst för att videon ska vara sökbar. Det gäller såväl i videoplattformens VMS som ut mot tittarna och sökmotorer som Google. Utöver rubrik och brödtext bör man även kunna kategorisera sitt innehåll och tagga upp det. Informationen kring en video eller livesändning är snarlik varför vi endast valt att belysa detta under rubriken Video.

Dela in i kapitel

Att kunna dela in en video i olika kapitel är bra att kunna göra om det handlar om längre videor. Kapitelindelningen innebär att man sätter tidsangivelser i en video och kopplar tidpunkten till en text. Klickar man på texten som visas i anslutning till själva videon kommer man till rätt del i videon.

Starta video vid viss tidpunkt

Det är bra att kunna sätta en alternativ startpunkt på en video, exempelvis om man spelat in en livesändning där man har en massa material i början på livesändningen som inte är relevant för tittaren. Den nya startpunkten gör att tittaren slipper se ”inför-materialet” när man trycker på play och videon börjar spelas.

Tidsstyr publiceringsdatum och tid

För att kunna planera publicering av livesändningar och videor är det bra att kunna tidsstyra publiceringen per automatik. I vissa fall kan det även vara bra att kunna avpublicerara en video eller livesändning vid en viss tidpunkt.

Spelaren

Oavsett om man sänder live eller visar en video on demand så behöver man en spelare, en spelare kan ha olika typer av funktionalitet, grundläggande kravet bör dock vara att den fungerar oavsett om tittaren tittar via en dator, smartphone eller surfplatta.

Live

Skapa livesändning

Det är viktigt att det är enkelt att kunna skapa en ny livesändning. Detta bör användaren av plattformen kunna göra helt på egen hand i videoplattformens VMS.

Många livesändningar och tittare samtidigt

Att skapa många livesändningar eller ha många livesändningar igång samtidigt bör inte vara vara någon begränsning. Många samtidiga tittare bör inte heller vara en begränsande faktor. Dock finns det ett tak i alla plattformar så det är alltid bra att stämma av kapaciteten för antal samtidiga tittare med den videoplattform man väljer.

Livetranskodering

När man sänder live via internet går signalen från sändningsplatsen, till videoplattformen som sedan skickar signalen vidare ut till tittarna. De flesta plattformar gör inget med videoströmmen som skickas från sändningsplatsen, till videoplattformen och vidare ut till tittaren. Det får till följd att tittarens hastighet på uppkopplingen måste vara lika bra eller bättre än den hastighet/kvalité som avsändaren sänder med. Detta är ett problem eftersom långt ifrån alla tittare har samma kvalité och hastighet på sina Internetuppkopplingar.
Livetranskodering erbjuds vanligtvis som en tilläggstjänst som har till syfte att lösa just det här problemet. Vid aktiverad livetranskodering kodas originalströmmen om i olika kvalitéer. När tittaren sedan ser på livesändningen väljs automatiskt en kvalité som matcher tittarens kvalité och hastighet på uppkopplingen. Har man en bra uppkoppling visas den högsta kvalitén, har man en dålig uppkoppling visas en lägre kvalité.

Nedräkning

Innan en livesändning drar igång är det bra att om plattformen erbjuder möjlighet till att ha en nedräkning i spelaren så att tittaren på ett tydligt sätt kan se hur lång tid det är kvar innan sändningen börjar.

Spela in livesändning

Att spela in lokalt i kameran eller på extern lagringsenhet varifrån man sänder bör man alltid göra. Men för att snabbt få ut en livesändning som repris går det snabbast om man kan spela in livesändningen på videoplattformen man sänder via. En del plattformar erbjuder endast inspelning av allt som sänds, medan andra plattformar erbjuder funktionalitet för att kunna starta och stoppa en inspelning vid tidpunkter man själv väljer.

Livekälla

För att genomföra en livesändning behöver man ”tala om” för sändningsutrustningen vart den ska skicka signalen, detta sker oftast genom att man fyller i en URL och ett ID i sändningsutrustningen. Har man många livesändningar eller använder flera sändningsutrustningar kan detta leda till problem. Lösningen heter ”Livekälla”, genom att kunna koppla en valfri livesändning till en valfri livekälla behöver man aldrig gå in och uppdatera informationen kring vart signalen ska skickas, man kan även göra enklare bildmixning mellan olika livekällor om man har flera olika livekällor igång samtidigt.

Hantera annonser

För att finansiera sin TV-satsning med hjälp av annonser är det viktigt att välja en plattform som från början har stöd för detta. En del plattformar erbjuder enklare annonslösningar, en del är integrerade mot annonsnätverk. Det är alltså viktigt att sätta sig in i vilka möjligheter som finns i olika videoplattformar om man vill kunna visa annonser i spelaren. Finns ingen koppling till detta från början kan det vara både dyrt och komplicerat att integrera en annonslösning i spelaren.

Inbäddning

För att kunna bädda in en livesändning eller video på en hemsida eller blogg, är det viktigt att man kan generera en kod för detta. I de flesta fall är denna kod i form av en iframe. Funktionaliteten för att generera koden kan skilja sig en del i olika plattformar, men grundläggande bör det gå att anpassa bredd och höjd på själva spelarfönstret. Det är även en fördel om koden dynamiskt kan anpassa höjd och bredd på spelaren beroende på skärmstorlek. Andra parametrar som kan vara bra att kunna ställa in är om autostart ska vara påslagen i spelaren eller inte.

Geoblock

Krav på geoblock är vanligt förekommande i sportens värld då sändningsrättigheter oftast är begränsade till olika länder. Har man för avsikt att sända sport eller annan typ av sändning som måste gå att begränsa geografiskt är geoblock en nyckelfunktionalitet.

Intranät funktionalitet

Ska man sända Intern-TV som är begränsat till utvalda tittare finns det två olika typer av lösningar eller en kombination av båda. Antingen begränsar man sändningen via lösenord, eller så är begränsar man sändningen till specifika IP-adresser.

Publik uppladdning

Den största kostnaden i en TV-satsning ligger ofta i produktionen av innehåll, genom att låta användarna bidra med innehåll i form av video kan man få tillgång till en massa innehåll samtidigt som man bygger ett större engagemang hos tittarna. För att på ett strukturerat sätt kunna jobba med användargenererad uppladdning av video behöver videoplattformen kunna erbjuda enkel hantering av uppladdning, men även enkel hantering för publicering av det användargenererade innehållet.

Användarrättigheter

Är man många som ska arbeta i en videoplattform är det bra om plattformen har stöd för olika typer av användarrättigheter. Oftast finns det en administratörsrättighet som kan göra allt i plattformen, sedan brukar användarrättigheten och vilken information man får se begränsas beroende på hur långt ”ner” i användarrättighets-strukturen man kommer.

API

För alla som vill kunna bygga in funktionaliteten som finns i en videoplattform (ladda upp video, sända live, publicera innehåll etc.) direkt på sin en egen hemsida, via sitt ordinarie publiceringsverktyg så krävs det att videoplattformen tillhandahåller någon form av API. Med hjälp av APIet kan man integrera funktionaliteten från videoplattformen i sin egen publiceringsplattform.

Widgets

Vill man bädda in innehåll i form av video och livesändningar på sin egen hemsida används vanligen en embed-kod. Men vill man bädda in flera videor, utifrån en specifik kategori eller ha en lista med videor som uppdateras automatiskt är Widgets den enklaste lösningen. För att skapa och bädda in en widget krävs varken kunskap om kodning eller programmering. En widget konfigureras vanligen via videoplattformens VMS som skapar en kod som man sedan kan bädda in på valfri webbplats.

Playkanal

Oftast räcker det inte bara att ha en bra videoplattform. För att göra en riktig TV-satsning på Internet behöver man en hemsida där man samlar sitt innehåll. En sådan hemsida kallas för en Playkanal. Nedan listar vi exempel på funktionalitet som en playkanal bör innehålla.
Förstasidan på playkanalen bör innehålla någon form av bild-karusell där de videor och livesändningar man vill lyfta fram visas. Det bör även gå att visa upp de senaste innehållet samt det populäraste innehållet. Andra viktiga delar på en playkanal är en sökfunktion, gärna en sökfunktion som är intelligent, dvs. den lär sig löpande och förbättrar sin sökalgoritm hela tiden utifrån dom sökningar som görs.
Jobbar man med mycket livesändningar är en livekalender en viktigt funktion, i livekalendern samlas alla kommande livesändningar så att man på ett enkelt och automatiserat sätt kan presentera detta för tittarna. På undersidor där videor eller livesändningar visas är det viktigt att playkanalen erbjuder stöd för delning av innehåll via sociala medier som Twitter och Facebook.

Sociala objekt

Videor och livesändningar är sociala objekt som tittarna kan ”umgås” kring. Enklaste formen av kontakt sker vanligtvis via kommentarsfält eller chat. Har man kommentarer eller chat kopplat till en video eller livesändning är det även viktigt att det går att moderera inläggen på ett bra sätt.

Huvudkonto

Om man tillhör en större organisation kan det vara bra att kunna skapa en nätverk av playkanaler som hänger ihop via ett huvudkonto. Det kan exempelvis handla om en sportliga, där själva ligan blir ett huvudkonto och lagen som tillhör ligan blir kopplade till detta huvudkonto. Fördelen med att kunna koppla ihop playkanaler på det här sättet är att kunna dela innehåll och samla alla playkanalers kommande livesändningar på ett och samma ställe.

Statistik

För att få feedback på hur en TV-satsning går är det viktigt att få feedback i form av statistik. Dels i realtid men även för att kunna göra djupare analyser i efterhand. Grafer är bra i de flesta fall men sätter man ett värde i att kunna se vart tittare befinner sig geografiskt är kartor ett fantastiskt hjälpmedel för att kunna visualisera detta på ett bra sätt.

Betallösning

Att kunna ta betalt för sitt innehåll är det enklaste sättet för att få lönsamhet i sin TV-satsning, därför är betalningsmodulen en viktig del när man väljer plattform. Men det räcker inte bara med att det finns en betalningsmodul, minst lika viktigt är utformningen av modulen, dvs. att den är enkel att använda för tittaren som ska betala. I betallösningen bör det finnas olika sätt att ta betalt, dels via Pay Per View (PPV), men man bör även kunna sälja flera sändningar till ett fast pris, exempelvis för en cup som pågår i tre dagar vill man kunna erbjuda allt innehåll till ett fast pris. Ska man driva en videotjänst på nätet för exempelvis dokumentärfilmer så vill man kunna ta betalt i form av månadsabonnemang som man exempelvis gör om man använder Netflix. Har man tittare från olika delar av världen är det även bra om det finns stöd för att göra prissättningen i olika valutor. Statistik kring betalningar är en annan viktigt del som bör gå att ta del av i realtid och i efterhand. Sist men inte minst är det viktigt att ett betalsystem har en bra hantering för att kunna kompensera tittare om man vid något tillfälle skulle misslyckas med en sändning. Ju snabbare kompensationen kan nå tittaren desto bättre.

E-postadresser

Kräver man inloggning av tittaren för att de ska få del av innehåll så vet man vem som har tittat på en video eller livesändning. Denna information är förstås värdefull om man använder informationen för att kommunicera med sina tittare. För att kunna göra detta så krävs det en bra hantering så att det går att exportera e-postadresserna på de tittare som sett en video eller livesändning. Det är även önskvärt att på ett enkelt sätt få ut alla e-postadresser till tittare som någon gång har tittat på en video eller livesändning som kräver inloggning.

Papperskorg

Det finns mycket funktionalitet i en videoplattform som man bör känna till, men vi har sparat en speciell funktion till sist, nämligen papperskorgen. I papperskorgen hamnar allt material man raderar. Skulle man av misstag raderat något går det enkelt att återskapa innehållet från papperskorgen.

Sammanfattning

Listan på funktionalitet som en videoplattform kan/bör innehålla är lång, men mycket av funktionaliteten är helt nödvändig för att lyckas med sin TV-satsning på Internet. Innan man väljer plattform rekommenderar vi att man börjar med att göra en behovsanalys gällande funktionalitet och sedan matchar funktionaliteten med dom videoplattformar som finns på marknaden.

Lycka till i valet av er framtida Videoplattform!

ÖVRIGA DELAR I TV-SKOLAN

Detta är den sjunde och sista delen av TV-skolan, övriga delar i TV-skolan hittar du länkar till här:

Del 1 – Få koll på uppkopplingen

Del 2 – Sända live enklare än du tror

Del 3 – Hårdvara man behöver för att sända TV via Internet

Del 4 – Så lockar man många tittare till sina livesändningar

Del 5 – Locka fler tittare till era livesändningar via Sociala Medier

Del 6 – Sänd TV via Internet och gör en bra affär

STREAMING IS EASY

Gå med i vår Facebook-grupp STREAMING IS EASY så kan du vara på säkra sidan att du inte missar när vi drar igång vår nya skola som heter Solidtango-skolan. I Solidtango-skolan kommer vi att gå igenom hur du på bästa sätt jobbar med Solidtangos OVP/Videoplattform. Har du ännu inte testat vår Solidtango, gör du det helt gratis via den här länken: http://solidtango.com/create_free_account

English Version

Welcome to part 7 of our TV- School, where we will talk about different kinds of functionalities you should consider when you are about to choose a platform for your TV-venture on the Internet
To be able to choose the right Online Video Platform(OVP) can be a deal breaker for if your TV-venture will be successful or not. Set a good foundation by defining what functionality the platform should have, if you will have the opportunity to influence developments, what kind of support they offer, and what quality you require from the platform in terms of operational reliability. Other important factors to consider is the cost for the actual platform, both fixed and flexible costs.

In this part of our TV-School we will focus on you who want to use their platform as a TV-venture rather than use it for promoting products and services. We also want to focus on functionality in platforms where you keep your ownership rights of published content.

A Premium Platform

A premium platform is a plattform that costs money. The basics of a premium platform is that the user keeps the ownership rights of their content, which in turn means that you get complete control of revenue streams generated by the platform.

OBS! Before you choose a platform our recommendation is that you check with the supplier to ensure that you will keep the ownership rights.

Your Needs and Budget Are Controlling Factors

The main influencing factors when choosing a platform are what budget you have and what needs you have for the platform. The premium platforms differ in terms of functionality, some only offers uploading and recording videos, others only live streams, but there are also those who are able to offer a combination of both.

 

The Components of an OVP

Below is a general description of the different components of an OVP:

online-video-platform

At the bottom is usually a Content Delivery Network(CDN). It’s the component that sends out the videos and live streams to the viewers. Above is an, often, cloud based storage solution, which means that the platform itself handles all storage and ensures that there is always enough space to store more content. after that you find the encoders and transcoders used to re-code videos and live streams to adequate formats. VMS is short for Video Management System, in which you administrate all content on the platform.
Player is exactly what it sounds like, it is the player used to show your videos or live streams. Widgets are usually a collection of several videos or live streams that you can embed on your website, in blogs, etc. Most OVP’s offers some sort of AD- server or connection to external ad networks. Built-in payment solutions, however, are more rare but some suppliers do offer it. API can be explained as an interface enabling programming against a platform. Those platforms offering ta play channel as a functionality also offers a Content Management System(CSM) for the design and maintenance of the play channel.

This was a general explanation of an OVP’s functionality, below we will break it down and explain more about each part.

Video

Uploading a video

You can upload a video in two ways, through a browser or a FTP. If you choose to do it through a browser, do note that it has a limit of 10GB. But it becomes more and more popular to produce and upload videos through smartphones.
FTP offers a more reliable upload and has no limit regarding the size of the content.

Encoding

Encoding is important as it enables watching the video from different kinds of units, such as smartphones, tablets, etc. It is also important that the image quality adjusts to the viewers Internet connection, therefore you need to encode the video in different qualities. This is why encoding is an essential functionality in order to be able to provide a good viewer experience and the best is if the encoding runs automatically by the platform.

Downloading encoded videos

This enables the viewer to download the video as a complement to only be able to watch it online.

Thumbnails

A thumbnail is the picture visible before a video or a live stream starts. It is important that you upload a thumbnail in connection to the encoding and that you are able to choose the thumbnail yourself.

Downloading a Thumbnail

It is good if you can download the thumbnail as they are a good tool for the marketing activities on websites, social medias, blogs, etc.

Information

In order to make a video searchable you need to set a headline and to write a body. In addition, you can also categorize and tag the content. This is also applicable for live streams.

Divide the Content in Chapters

To be able to divide a video in to chapters is good when the video is longer than usual. The chaptering means that you set times in a video and connects that time to a text. As the viewer then klicks on that text, he/she will be transfered to the correct chapter.

Setting a Specific Start Time 

This is good when you have a lot of material in the beginning of the video that isn’t relevant for the viewer. By setting a start time you are able to let the viewer in at the very part of the live stream where the relevant content starts.

Time Managing the Publishing Date and Time

This is good for the ability to automatically time manage the publishing of a live stream or a video. In some cases it is also good to be able to unpublish a live stream or a video.

The Player

Regardless if you are streaming live or showing videos on demand you need a player. A player can have different types of functionalities but the basic requirement should be that it works regardless if the viewer is using a computer, tablet, or smartphone.

Live

Creating a Live Stream

It is important that it is easy to create a live stream, the user should be able do do this on its own in the platform’s VMS.

Managing Many Live Streams and Viewers at the Same Time

It shouldn’t be a limitation to have a lot of live streams and viewers at the same time. However, every platform has a maximum capacity and it’s good to be aware of what it is.

Live Transcoding

When live streaming the signal travels from the location of your stream to the platform, which then sends it to the viewers. Most platforms does nothing with the stream being sent, which means that in order for the viewers to have a good quality their Internet connection speed needs to be as good as or better than what the sender is using. This is a problem since far from all viewers has the same quality or speed on their Internet connections.

Live transcoding is usually offered as an additional service serving the purpose to solve the problem mentioned above. When activated, the live transcoding transcodes the original stream into different qualities. The live stream then automatically adapts to the quality and speed of the viewer. If the viewer has a good Internet connection the stream is shown in the highest quality as for when the viewers quality isn’t as good, the viewer sees the stream in a lower quality.

Countdown

before a live stream starts it is good if the platform offers the opportunity to hava a countdown in the player. In that way the viewer can easily see how long it is left until the live stream starts.

Recording a Live Stream

To record locally or on an external storage unit is highly recommended. But the fastest way to be able to release the replay is to record the live stream on the platform. Some platforms only offer the ability to record the entire live stream, while others enables you to start and stop at different times in the recorded material.

Live Source 

In order to be able stream live you need to ”notify” the broadcasting equipment where to send the signal, often by filling in an URL and an ID in the broadcasting equipment. If you have a lot o live streams or have a large set up of equipment, this might be a problem. The solution to this is to use a Live Source. By connecting a live stream to a live source you don’t have to update the information about where to send the signal. It also enables you to perform basic image mixing between different live sources.

Managing Ads

If you plan on financing your TV venture with ads it is important to ensure that the platform you choose supports this. Do some research to find out what different solutions platforms offer.

Embedding

In order to be able to embed a live stream or a video on a website or a blog it is important that the platform can generate codes for this. In most cases this code is an iframe. The functionality around this varies among platforms, but you need to be able to adjust height and width. It is also to prefer if the code dynamically adjusts height and width depending on the screen size, and if it supports autostart.

Geoblocking

Geoblock requirements are common in sports where broadcasting rights often are limited to specific countries. If you plan on streaming sports, it is vital that the platform supports geoblocking.

Intranet

When looking at broadcasting Intranet- TV to a limited number of viewers there are two different solutions, and they can also be combined. You either limit by having a password or you limit the broadcast to certain IP-addresses.

Public Uploading

The highest cost for a TV-venture often lies in the production of content. You can work your away around this by letting the viewers contribute with content. Apart from keeping down production expenses you also creates a greater engagement from the viewers.  In order to have a structured process, the platform needs to provide for a simple way for managing uploading material as well as a simple way of publishing the content uploaded by the viewers.

User Rights

If there are many working in an OVP it is preferable if the OVP supports different types of user rights. often there is an admin right entitled to everything in the OVP, then the rights are decreasing the lower down in the user structure you get.

API

An API is required if you plan on embed the functionalities in the platform(i.e uploading a video, live streaming, etc) on your website. In other words, with an API you are able to integrate the functionality from the OVP on to your own publishing platform.

Widgets

An embed code is usually used when you want to embed a video or a live stream on your website. However, if you wish to embed several videos, both from a specific category or a list of videos that are uploaded automatically, a widget is to prefer. creating and embedding a widget is simple and no prior experience is needed. A widget is usually configured through the platforms VMS which creates an iframe code that you later can embed on your website.

Play Channel 

A good OVP is usually not enough. In order for a real TV- venture on the Internet you need a play channel(a website where all content is gathered). There are a number of functionalities that the play channel needs to have. One example is that the front page needs to have a carousel where recommended live streams and videos are highlighted.  You should also be available to show the latest content as well as the most popular content. Additionally, there should also be a search function, preferably an intelligent one that improves its search algorithm after the searches being made.
If you are streaming live a lot then a live calendar is an important function in which all upcoming live streams are gathered. This makes it easy for the viewers to get information about the live streams and also be able to plan for watching them. Another important aspect is that the play channel allows sharing content in social medias like Facebook and Twitter.

Social objects

Videos and live streams are so called social objects around which people can ”hang out”. The basic form of contact usually happens through comment fields or in chat forums. If you connects a chat or a comment field to your video or live stream, you must me able to moderate the posts in a smooth way.

The Main Account

This is good when for example a sports leagues decides to do a TV- venture. The league becomes the main account and the teams in the league become the sub accounts connected in a network of play channels under the main account. The benefit with this structure is that all upcoming live streams in the entire league are gathered at the same place and it enables a more effective way for the teams to share each others content.

Statistic

Statistic is essential for getting information about how your TV-venture is going, both in real time and retrospectively. Graphs are good for most analyses, but for getting geographical statistics, maps are a great tool.

The Payment Solution

The easiest way to make money on your TV-venture is to charge for the content, hence the payment module being highly important when you are choosing what platform to work with. It is important that the payment module is easy for the viewer to use, i.e how the the module is designed. you should have different payment packages available in the module, one way is Pay-Per-View(PPV), another gathering live streams and sell them as a VIP-package to a fixed price. You can also offer a monthly subscription like for example Netflix are doing. If your viewers come from different countries, it is important that you can charge in different currencies. You should also be able to get statistics of paymenst, both in real time and afterwards. Last but not least, it is important that the payment solution has an effective process for compensation if a live stream would have struggles or fail.

Email Addresses

Having a log in requirement allows you to get information about who the viewers are. This information is valuable as you can learn about consumer patterns as well as use their email addresses for marketing through newsletters or other communication efforts. To be able to do this, it is required that the platform has a good solution for exporting email addresses.

The Trash Can

Here is where all the deleted material ends up. If you by any chance accidentally delete material, you can easily recreate it back to the play channel.

Summary

The list of functionalities a platform should contain is long and a lit of it is required if you want to succeed with your TV-venture on the Internet. Due to this fact we recommend that you start with conducting a needs assessment regarding functionalities and then match the result with different platforms. Good luck!

Other Parts of Our TV-School

This was part 7, you’ll find the other parts here or by clicking on one of the links below.

Part 1 – Få koll på uppkopplingen -The Internet Connection

Part 2 – Sända live enklare än du tror -Live Streaming Is Easier Than You Think, Examples Of Softwares

Part 3 – Hårdvara man behöver för att sända TV via Internet – Examples Of Hardwares

Part 4 – Så lockar man många tittare till sina livesändningar -How To Attract Viewers To Your Live Streams

Part 5 – Locka fler tittare till era livesändningar via Sociala Medier -Attract Viewers By Using Social Media

Part 6 – Sänd TV via Internet och gör en bra affär – Live Stream Via The Internet And Make A Good Deal

 

Leave a Reply

  • (will not be published)