tvskolan-6

Posted by & filed under TV-Skolan.

Nu har vi kommit till del 6 av TV-skolan och den här gången går vi igenom grundläggande förutsättningar för att skapa lönsamhet i TV-satsningar på Internet.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

Att sända TV på Internet kan både spara pengar och skapa intäkter, men det det sker inte per automatik. Det handlar om att ha en tydlig strategi och göra ett bra jobb för att uppnå ett framgångsrikt resultat.

Till TV-skolan har vi även kopplat vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här. Det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Få ner produktionskostnaden

En grundläggande faktor för att uppnå en lyckad TV-satsning är att få kontroll på produktionskostnaden, oavsett om det handlar om att spara pengar eller tjäna pengar.
För att göra billiga produktioner är det mest kostnadseffektivt att göra det själv, förutsatt att du producerar innehåll regelbundet. Producerar du inte så ofta är det i allmänhet billigare att ta in ett produktionsbolag eller hyra in utrustning istället för att köpa på sig utrustning som endast nyttjas vid enstaka produktioner.

Att välja produktionsbolag

Innan du väljer produktionsbolag är det bra att ta in offerter från flera olika leverantörer, be om att få se referenser från olika typer av produktioner de har gjort för att kontrollera att det motsvarar de önskemål ni har gällande kvalitén i produktionen. Olika typer av produktionsbolag är även specialiserade på olika typer av produktioner. Därför det kan vara bra att vända sig till ett produktionsbolag som är vana att producera sport om det är en sportsändning du vill få hjälp med att producera.

Egen studio

När produktionen ska ske i en studio är det samma tänk som gäller som för att producera utan studio. Har du tänkt att producera innehåll dagligen kan det löna sig att investera i en egen studio, ska du göra det mer sällan är det oftast billigare att hyra en studio.

Skapa bra förutsättningar

När produktionskostnaderna har hamnat på en rimlig nivå finns bra grundläggande förutsättningar för att nå lönsamhet kring produktionen. Detta kan låta som en självklarhet men är inte alls lika självklart i praktiken. Många TV-satsningar har misslyckats på grund av för dyra produktionskostnader i förhållande till besparingen eller intäkten på det som produceras.

Mycket innehåll skapar mer intäkter

Med produktionen på plats är det viktigt att ha en plan för att regelbundet producera nytt innehåll. Ju mer innehåll som produceras, ju fler visningar genereras, vilket i sin tur leder till högre intäkter.
En ofta bortglömd möjlighet i ivern att producera nytt innehåll är att man glömmer bort att återanvända gammalt innehåll för att skapa fler visningar. I sportens värld skulle det kunna handla om att visa upp de snyggaste målen från säsongen när den tagit slut eller när en ny säsong ska börja.

Glöm inte bort marknadsföringen

Bara för att man sänder TV på Internet genereras det inte automatiskt höga tittarsiffror. För att få många tittare krävs det att du aktivt jobbar med marknadsföring av innehållet. Del 4 och 5 av TV-skolan belyser den viktiga marknadsföringen för att locka många tittare till din playkanal.

Olika typer av intäkter

Precis som traditionell TV finns möjligheten att finansiera sina sändningar med hjälp av annonser. Det gäller både annonser som du säljer själv eller genom ett annonsnätverk. Att använda sig av ett annonsnätverk är smidigt då du inte behöver göra mer än att producera innehållet. Nackdelen med annonsnätverk är att du inte tjänar lika mycket pengar per visning.

Generellt sett är de flesta TV-kanaler på Internet väldigt nischade, dvs att de når en mycket specifik målgrupp, medan annonserna som visas via annonsnätverken är väldigt “breda” och inte riktade till en specifik målgrupp. Vill du få riktigt bra betalt är det egen försäljning sv annonser som gäller där man specifikt riktar sig till företag med snarlik målgrupp. Att få upp till 10 gånger bättre betalt om du säljer annonsplatser själv jämfört med traditionella annonsnätverk är ingen omöjlighet.

För att lyckas med den egna införsäljningen av annonser är det viktigt att även kunna erbjuda produktion av video-annonser till kunden. Annars är risken stor att affären går om intet då det både kan vara dyrt och upplevas som komplicerat att ta fram en reklamfilm om man inte har gjort det förut.

Sälj in en sponsor till Playkanalen

Har man en Playkanal där man samlar sina videor och livesändningar finns det stora möjlighet att sälja in en sponsor/annonsör för hela Playkanalen. Exponeringen kan bestå i att sponsorn syns med sin logotyp som även får designa bakgrunden på Playkanalen. Ett bra exempel på detta är Svenska Bilsportförbundet som har Skruvat.se som avsändare av sin Playkanal.

Skärmavbild 2015-11-19 kl. 22.07.05

 

Glöm inte bort era egna produkter

En ofta bortglömd möjlighet när det gäller annonser är att annonsera ut egna “produkter”. Om vi tänker oss en idrottsförening kan det handla om att sälja biljetter till nästa hemmamatch, marknadsföra de senaste souvenirerna eller få fler att bli medlemmar i föreningen. Att använda sin TV-kanal på det sättet är kanske det mest effektiva sättet att nå en ökad försäljning då du träffar målgruppen mitt i prick när det gäller marknadsföringen.

En annan viktigt sak att tänka på om du har för avsikt att finansiera din TV-satsning med hjälp av annonser är längden på innehållet man producerar. En annons visas oftast innan en video spelas upp. Om annonsen är för lång resulterar det i få annonsvisningar per minut. Att producera kortare videor på max 5 min är att rekommendera om syftet är att annonser ska vara den bärande intäkten i TV-satsningen.

Ta betalt för ert innehåll

Det går att tjäna bra pengar genom att visa annonser i början av videos och livesändningar, men det finns en ännu större potential i möjligheten att ta betalt för innehållet som sänds. Är innehållet tillräckligt intressant är betalningsviljan hög och därigenom finns det finns pengar att tjäna.

Att ta betalt för innehåll kan ske på olika sätt, ett sätt är via Pay Per View (PPV). Denna betalmodell innebär att tittaren betalar ett pris för att se en video eller en livesändning.

EN annan variant är att erbjuda ett abonnemang. Via abonnemanget får tittaren tillgång till allt innehåll på en playkanal mot en fast månadskostnad som förnyas per automatik varje månad. Abonnemangsmodellen används bland annat av företag som Netflix.

Ytterligare en modell är att erbjuda allt innehåll på en playkanal mot en fast kostnad under en bestämd tidsperiod.

Prissättningen för innehåll varierar självfallet beroende på vad det är som sänds. Generellt gäller det att betalningsviljan för livesänt innehåll oftast är högre än om innehållet är inspelat.

Innehållet är det viktigaste

En vanlig missuppfattning när det gäller prissättningen är att ju bättre produktion man gör desto högre pris kan man ta. Produktionen är viktigt men innehållet är alltid nummer ett. Det gäller oavsett om det är en livesändning eller video du säljer. Livesändningar är generellt mindre känsliga för kvalitén på produktionen. Där är det utan tvekan viktigast att kunna leverera en bra bild utan uppehåll, dvs. att sändningen bryts med jämna mellanrum. Sändningar som bryts med jämna mellanrum beror på oftast på en bristfällig Internetuppkoppling från platsen där du sänder. I den första delen av TV-skolan belyste vi just detta.

Sälj ert innehåll

Ytterligare en möjlighet med att skapa intäkter kring sin TV-satsning är att sälja delar av sitt innehåll vidare till mediehus, TV-kanaler etc. Det är oftast billigare för ett mediehus eller TV-kanal att köpa innehåll än att skicka ut ett eget kamerateam.

En mix av intäkter

Att finansera sin TV-satsning med olika typer av intäkter är många gånger bästa vägen att gå. Några exempel på intäktströmmar vi nämn i detta inlägg är annonser, att ta betalt för innehållet och att sälja vidare innehållet.

För att uppnå optimal lönsamhet i sin TV-satsning har vi följande råd

1. Få ner produktionskostnaden av innehållet.
2. Producera innehåll regelbundet
3. Visa annonser på innehållet, sälj gärna själv för bästa lönsamhet
4. Våga ta betalt för innehållet
5. Sälj vidare innehållet om det kan bidra till en bättre lönsamhet
6. Och sist men inte minst, glöm inte bort den viktiga marknadsföringen!

Lycka till!

ÖVRIGA DELAR I TV-SKOLAN

Detta är del sjätte delen av TV-skolan, övriga delar hittar du här.

STREAMING IS EASY

Gå med i vår Facebook-grupp STREAMING IS EASY så kan du vara på säkra sidan att du inte missar nästa del av vår TV-skola. I nästa avsnitt av TV-skolan går vi igenom olika typer av videoplattformar ni kan använda er av i er TV-satsning på Internet.

English Version

Welcome to part 6 of our TV- School, where we will go through the basics of generating profitability in your online TV- venture.
Streaming live on the Internet can both save money and create revenue, but it doesn’t happen automatically. You have to have a clear strategy and do the job well in order to achieve successful results.

Reducing the Production Costs

Getting control over the production cost is a fundamental factor in order to be successful in your TV venture, regardless if your goal is to save or generate money. If you know that you will stream live regularly it is cheaper to do the production inhouse, but if you don’t plan on creating new content that often it is usually cheaper to hire a production company or rent equipment.

Choosing a Production Company

Before you decide on a production company ask a number of suppliers for quotes and references, and compare them in order to find the best fit for your purpose. Production companies can have expertise in different kinds of productions, therefore it is recommended to only look at production companies used to live stream sports if it sports you wish to live stream.

Having a Studio

Here it’s the same mindset as it was when choosing a production company. If you plan on creating content on a regular basis, it will probably be cheaper to invest in your own studio. If you, on the other hand, aren’t planning on producing that often, it will probably be cheaper to rent a studio.

Setting Good Conditions

Once your production cost are down to a reasonable level you have good conditions to achieve profitability. It may sound easy, but in fact a lot of TV- ventures fail due to high production costs relative to the savings or revenues on the produced content.

More Content, More Earnings

It is important to have a strategy for your production of new content. The more you produce and put on your play channel, the more views it gets and also more earnings.

An often forgotten opportunity is to re-use old content to gain more views. In sports this can be a video of the best goals of the season when the it ends or to upload it when a new season is about to begin.

Don’t Forget About The Marketing

High viewings aren’t achieved automatically just because you have set up a playchannel and started to put up content on it. To achieve high viewings it is important to actively promote the channel and its content. Part 4 and 5 are dedicated to how you can promote your TV- venture.

Selling Ad Space

Just like traditional television has the ability to finance their broadcasts using ads, you can finance your TV- venture by selling ads. It is applicable both when selling ads yourself our using ad-networks. To use an ad-network is both smooth as you don’t have to make any further actions than producing the content. The downside is that you don’t earn as much money per view compared to selling ad space yourself.

Generally speaking, most play channels on the Internet are nisched to a specific subject, i. e they intend to reach a very specific target group, while the ads are targeting a broader group of people. If you want to earn a lot from your ad space, it is better to sell it yourself and only approach companies that lies in the interest of your target group.  This strategy can generate as high as ten times the earnings compared to using traditional ad-networks.

A key to be successful in selling ads yourself is to offer ad production. Otherwise there is a risk that you loose the deal since it can be both expensive and seen as complicated to make a promotion video if you haven´t done it before.

Pitch a Sponsor

There is a huge potential to sell in a sponsor for the entire play channel. An example to this is to have the sponsor’s logo is clearlyvisiblt on the playchannel and to let them design the background(See example).  Skärmavbild 2015-11-19 kl. 22.07.05

 

Don’t Forget Your Own Products

An often forgotten opportunity you get from having a play channel is that you can place ads for your own ”products”. Let´s say that we are a sports team, then it can be about advertising for tickets to upcoming games, souvenirs, or about recruiting members. What you gain from using your play channel in this way is an efficient way of increasing sales as you hit your target group spot on in terms of marketing.

Another important aspect to consider if you want to finance your TV- venture with ads is the length of the ads. An ad is usually shown before a video is played, if it is too long the result is few ad views per minute. We recommend that the ads are at a maximum 5 minutes long if the purpose is to let the ads be the main revenue for your TV- venture.

Charging For Your Content

We have just talked about how you can make money by showing ads in the beginning of your videos, but there is even greater potential for making money if you charge for your content. If the viewers finds your content interesting, their will to pay for it increases.

You can charge for your content in different ways, one of which is through Pay-Per-View(PPV). This method means that the viewer pays in order to be able to see a video or a live stream. Another option is to offer a subscription through which the viewer gets access to all content against a monthly charge. This method is for example used by content like Netflix.

The pricing method varies depending on what you broadcast. A general rule is that the willingness to pay is higher for live streamed content compared to recorded content.

The Most Important Is Your Content

A common misunderstanding regarding pricing is that hte better production you have the more you can charge. Sure, the production is important, but the content should always be your number one priority regardless if it is a live stream or a recorded video. Live streams are usually less sensitive to the quality of the production where it is without a doubt essential to deliver a good image without disruptions. Disrupted streams is usually caused by a faulty Internet connection from the location you are streaming from. You can read more about this in part one.

To Sell Your Content

Another way of generating revenue from your TV- venture is to sell part of your content to media houses, TV-channels, etc. It is often cheaper for media houses and TV-channels to buy content than to send out their own camera crew.

A Mix of Revenues

To have a mix of revenues to finance your TV- venture is to recommend. Below we have summarized the different ways mentioned above.

To optimize the profitability of your TV- venture we give the following advice:

1. Decrease the production cost
2. Produce content regularly
3. Show ads before the videos/live streams
4. Charge for your content
5. Sell your content to media houses or TV-channels
6. And last but not least, don’t forget the vital marketing!

Good Luck!

Other Parts of Our TV-School

This was part 6, you’ll find the other parts here.

Leave a Reply

  • (will not be published)