tvskolan-5

Posted by & filed under TV-Skolan.

I del 4 av TV-skolan gick vi igenom hur du jobbar med din playkanal för att locka tittare till dina sändningar. Del 5 fortsätter på samma spår, i den här delen ska vi titta på olika exempel kring texter som du kan använda i din marknadsföring.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

I en värld där smartphones och tablets är vardag möjliggörs också en marknadsföringsstrategi som både är tidsbesparande och kostnadseffektiv. Vi pratar givetvis om sociala medier!

Det härliga med sociala medier är att det bjuder in till lekfullhet och innovativa lösningar, dessutom kan du nå en stor skara samtidigt som du underhåller den befintliga fanbasen. Dessutom är det en möjlighet för dig/er som organisation att bygga känsla kring organisationen och vara personliga.

Dock måste du ha i åtanke att med sociala medier kommer ett ansvar att underhålla kontot och du måste även vara uppmärksam på om någon gör inlägg eller taggar ditt konto. Då kommunikationsflödet är snabbt måste du vara het på bollen och besvara eventuella inlägg så fort som möjligt.

Del 5 av TV-skolan belyser exempel på marknadsföring av sportsändningar via sociala medier, men samma sak är självfallet applicerbart oavsett innehåll.

Till TV-skolan har vi även kopplat vår Facebook-grupp “STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här. Det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Nedan går vi igenom några exempel på texter anpassade till sociala medier, grundtanken är att inte ha för lång text då de flesta läser inläggen via mobilen eller tablets. Har du mycket information som du vill publicera rekommenderar vi att du istället länkar till er hemsida eller ett nyhetsbrev kombinerat med en kortfattad text. Det finns massor av olika tjänster som går under benämningen sociala medier men vi har här valt att fokusera på Facebook och Twitter.

Facebook:

För att locka intresse är det effektivt att knyta an till en aktuell händelse, det kan vara gårdagens match, en kommande, eller för att lyfta fram en spelare som presterat extra bra. Taggar du dessutom personen/motståndarlaget dyker inlägget upp på respektive kontos följare’s nyhetsflöde. Ett exempel på hur ett inlägg för en kommande sändning kan se ut ser du nedan:

Screen Shot 2015-11-04 at 11.09.30

 

Då sociala medier bjuder in till dialog med följare kan man som organisation få del av värdefulla insikter genom att uppmana till respons. I exemplet nedan delas dessutom erfarenhet, det vill säga avsikten med inlägget är att dela med sig av kunskap och på så vis skapa värde för följaren.

Screen Shot 2015-11-04 at 11.22.50 

Twitter:

Ett annat medie som når ut till många snabbt, om inte snabbare, är Twitter. Här ska inläggen, tweets, vara kortfattade och med fördel änvända bilder, taggar(@XX) och hashtags för att driva trafik. Du har 140 tecken i en tweet så det gäller att formulera sig effektivt och koncist. Tänk också på att använda färre tecken om du har en bild i din tweet. Gör gärna efterforskningar kring vilka hashtags som är populära för din verksamhet och det syfte du har med din tweet.

Screen Shot 2015-11-04 at 16.17.30

 

Med bild:

Screen Shot 2015-11-04 at 16.20.11

 

Som vi nämnde i början är sociala medier roligt att engagera sig i, det är meningen att man ska kunna vara lite mer lekfull och personlig. Däremot krävs det att man som aktör i sociala medier lägger upp inlägg och tweets regelbundet för att bibehålla och locka nya följare till sig och sitt varumärke. Det är därför fördelaktigt att sätta en strategi och tidsplan för när inlägg ska göras samt hur besvarade inlägg ska bemötas.

Lycka till!

ÖVRIGA DELAR I TV-SKOLAN

Detta är del fem av TV-skolan, övriga delar hittar du här.

STREAMING IS EASY

Gå med i vår Facebook-grupp STREAMING IS EASY så kan du vara på säkra sidan att du inte missar nästa del av vår TV-skola. I nästa avsnitt av TV-skolan går vi igenom hur man kan skapa nya intäkter genom att jobba med video och livesändningar på Internet.

English Version

Welcome to part 5 of our TV- School, where we will talk about how you can promote your play channel and live streams.
In part 4 we brought up different ways to promote your play channel and your live streams. Part 5 will continue on that lead as we are going to talk about different text examples that you can use in your marketing efforts. The examples are based on the marketing of sports live streams, but can be applied to other live streams as well. 

With today´s smartphones and tablets resulting in rapid communication ways a new way of marketing has emerged that is both cost- and time effective. Of course we are talking about Social Media

What is wonderful with social media is that it invites to playfulness and innovative solutions. In addition you are able to reach a wide range of people while entertaining your existing fan base. Social Media also invites to a closer and more personal interaction with your viewers, resulting in a more profound relationship. 

However, keep in mind that with a social media account comes responsibility and commitment to maintaining the account properly. You have to be prompt in your response time when someone posts on your page or tags you in a post since the communication flow in social medias spread quickly and acting wrong can in worst case scenario, result in a damaged reputation.

Below you can find a few examples of texts customized for social medias. The basic idea is that they should not be too long as most people will read the post on their smartphones or tablets.  If you want to include a lot of information we recommend you to post it on your website first and then link to the website in a social media-post or that you send out a newsletter instead. There are a lot of different social medias nowadays, we have chosen to focus on Facebook and Twitter in our examples. 

Facebook:

In order to attract attention it is effective to refer to a current event, for example yesterdays game, an upcoming game, or enhancing a top player. If you tag the person/opponent team at the same time, the post will occur in the feeds of their followers. 

As social medias are inviting you to have a more open and personal dialogue with your followers you are able to create knowledge and experience exchanges with your target group. One example of how you can do this is stated below where our CEO asks the followers to comment if there is anything they believe is missing in the linked blog post. By having discussions and sharing knowledge a value is created both for the follower and for you as an organizations.

 Twitter:

Another social media is Twitter, by using this you will get an even faster communication flow. The posts, called tweets, should be shorter(max 140 characters) than a Facebook-post although it’s effective to use pictures here as well. Remember to tag teams, persons, leagues and use hashtags specific for your purpose to attract traffic. Do keep in mind that you have to be concise in your tweet and do your due diligence about what hashtags that are used in your area of operation.

Conclusion

As we mentioned in the beginning, it is fun to be active in the different social medias and you are suppose to be more personal and playful. on the other hand, it comes with a responsibility to have a fast response rates to posts and tweets to attract and maintain followers and to avoid damaging your brand and reputation. It is therefore a good idea to set a strategy and a timeline for when posts are to be made and what they should read, and of course the procedure and responsibility regarding the responses.

Good Luck!

Other Parts of Our TV-School

This was part 5, you’ll find the other parts here.

Leave a Reply

  • (will not be published)