tvskolan

Posted by & filed under TV-Skolan.

Välkommen till TV-skolan del 1, i TV-skolan ska vi försöka hjälpa alla er som vill komma igång och sända TV via internet.

If you wish to read the English version, click on the link below:
English Version

I den första delen har vi valt att fokusera på det mest grundläggande du måste ha koll på om du ska sända live via Internet, nämligen uppkopplingen.

Vi har även kopplat en diskussion till varje del i TV-skolan. Diskussionen sker i vår Facebook-grupp ”STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här det är helt gratis precis som vår TV-skola.

Ska du sända live via Internet är en bra internetuppkoppling en grundförutsättning. I det här inlägget tänkte vi gå igenom olika typer av uppkopplingar du kan använda dig av, ge dig tips och råd om vilken hastighet du behöver ha på uppkopplingen för olika typer av livesändningar, samt belysa hur du kan mäta din hastighet på uppkopplingen.

Kvalitén på bilden styr kraven på uppkopplingen
När du ska sända live via Internet så finns det en rad olika faktorer som påverkar vilken kvalité/hastighet på uppkopplingen du behöver. Framförallt styrs detta av kvalitén på bilden du vill sända ut där upplösningen på innehållet är en viktig parameter, antal bilder du sänder per sekund är en annan, kvalitén på ljudet ytterligare en. Men det som i slutändan bestämmer vilken hastighet din livesändning kräver är det som kallas för ”bitrate”.

Högre kvalité kräver mer bandbredd
Generellt kan man säga att ju högre upplösning på bilden, bättre kvalité på ljudet och fler bildrutor per sekund, desto högre bitrate krävs för att du ska få ut en bra bild. Det finns dock undantag gällande detta och det är typen av innehållet du sänder. Är det stora förändringar i bilden som sänds ut krävs en högre bitrate än om förändringarna i bilden är små. En innebandymatch kräver exempelvis en högre bitrate än en livesändning av en föreläsning även om upplösning, kvalité på ljud etc. är samma.

Vilken bitrate upplösning etc. ska man då välja att sända i?
Vår rekommendation är att sända i en så bra upplösning som möjligt utifrån den stabilitet och hastighet på uppkoppling man använder. Dock finns det en begränsning, om du sänder ut en livesändning i ex. 2000 kbps vilket motsvarar ca 2 mbit, kräver det att också tittaren har en stabil uppkoppling på 2 mbit, sänder du i 3000 kbps, kräver det en uppkoppling hos tittaren på minst 3 mbit etc.

Livetranskodering
Det finns dock undantag även gällande detta och det är en extra tjänst som kallas för livetranskodering. Använder du livetranskodering behöver du inte bekymra dig om tittarens hastighet på uppkopplingen då livetranskoderingen gör om kvalitén på sändningen i realtid och även anpassar kvalitén automatiskt utefter tittarens uppkoppling. Sänder du utan livetranskodering rekommenderar vi att inte att sända i mer än 2 mbit då vi vet att risken är stor att många tittare inte kan se sändningen på grund av den relativt höga hastighet som krävs hos tittarens uppkoppling.

Hur bra uppkoppling bör man ha om man vill sända i ex. 2 mbit?
Vår rekommendation är att ha en uppkoppling som är dubbelt så hög som den hastighet du sänder i. I det här fallet 4 mbit. Generellt kan man säga att har man en uppkoppling på 6 mbit upp eller mer kan man klara dom flesta sändningar upp till HD kvalité. Det minsta man behöver för att kunna få ut någorlunda vettig sändning är en uppkoppling runt 1 mbit, det går att klara sig med mindre men då får man sända i låg upplösning vilket gör att bilden kommer att uppfattas väldig pixlig för dem som sitter och tittar på lite större skärmar.

Hur mäter man då sin uppkoppling?
En uppkoppling kan mätas på flera olika sätt, det enklaste sättet som fungerar i de flesta fall är bredbandskollen.se
Dock är det ingen garanti att allt fungerar som det ska bara för att Bredbandskollen vid en mätning visar ett bra resultat, dels så mäter Bredbandskollen endast hastigheten vilket inte är detsamma som kvalité på trafiken, och dels så förändras en internetuppkoppling hela tiden i takt med hur många som nyttjar kapaciteten i nätet, om det blir problem på knytpunkter på internet etc.

Så fungerar trafiken på Internet
Internet skulle förenklat kunna åskådliggöras som ett vägnät där det kör en massa bilar, ibland kör det väldigt många bilar på vägarna och då finns det inte så mycket väg att åka på, trafiken går långsammare och ibland står den helt still. Precis samma sak händer på Internet med trafiken som ibland går snabbt, ibland långsamt och ibland står det helt still. Detta styrs av hur många som surfar på samma uppkoppling, går via samma knytpunkter och inte minst hur väl hårdvaran som transporterar ettorna och nollorna i nätet fungerar.

Är det upp eller ner som är viktigt när man sänder live? 
Observera att när du mäter din uppkoppling är det länken upp (sända filer) du ska kontrollera när du sänder, för dig som tittar är det tvärtom, dvs. länken ner (ta emot filer) som du ska titta på när du mäter din uppkoppling via exempelvis bredbandskollen.se

Olika typer av uppkopplingar
Vad finns det då för olika alternativ om man vill sända live, här vi valt att belysa de fyra vanligaste alternativen.

Fast Internet (Ethernet)
Där det är möjligt rekommenderar vi alltid en fast uppkoppling via Ethernet-kabel, detta ger i de flesta fall en bättre uppkoppling och bättre stabilitet än en trådlös uppkoppling.

Trådlöst via Wifi
Finns inte möjlighet till fast Internet är rekommendationen att försöka använda trådlöst Internet, den största nackdelen med en trådlös Internetanslutning är att anslutningen kan påverkas av enheter som stör ut anslutningen, fördelen är avsaknaden av kablar som kan begränsa.

3G/4G/NMT
Finns varken tillgång till fast eller trådlöst internet går det fortfarande att sända live via 3G eller 4G, detta fungerar vanligtvis bra i stadsmiljö men mindre bra på landsbygden. Som tur är finns det alternativ även här, Net1 är en operatör i norden som sänder via NMT-nätet som har en betydligt bättre täckning än 3G eller 4G.

Satellit
Till sist finns det ytterligare ett alternativ som har blivit betydligt billigare att använda de senaste åren, nämligen Satellit. Fördelarna med att sända via Satellit är att du kan sända varifrån du vill på jordklotet bara du har fri sikt mot himlen. Nackdelarna är att det tar lite tid att sätta upp en satellitlänk, den tar en del plats och du måste vara utomhus för att det ska fungera. Det finns olika leverantörer även inom detta område, en av dessa är RB-sat.

 

Vi hoppas du har haft glädje av denna första del av TV-skolan och precis som vi skrev i början så har vi även kopplat en diskussion till varje del i TV-skolan. Diskussionen sker i vår Facebook-grupp 
”STREAMING IS EASY” är du inte medlem ännu, gå med här.

Har du frågor eller synpunkter kring denna del av TV-skolan går det självfallet bra att även skriva dina kommentarer nedan.

Nästa del i TV-skolan går under rubriken, ”Sända LIVE enklare än du tror” och tar upp olika typer av mjukvaror som du kan använda dig av för att sända live-TV via Internet.

Övriga delar i TV-skolan

Detta är del ett av TV-skolan, övriga delar hittar du här.

English Version

Welcome to part 1 of our TV- School, where our ambition with this is to give all of you who wants to start to stream live over the Internet some basic knowledge about it.

In this first part we have chosen to focus on the most fundamental function for streaming live on the Internet, i e the Internet connection. We will talk you through different types of connections, provide you with advice and pointers regarding different types of live streams. Additionally, we will illustrate how you can measure your connection speed.

The quality of the picture controls the requirements of your connection 
There are a few different factors which have an impact on the level of quality/speed required for the connection. First and foremost, it is controlled by your demands on the quality of the picture, including the resolution of the content, the number of pictures per second and the sound quality. But the main factor for the speed required for your live stream is the ”bitrate”.

Higher quality requires higher bitrate

In general you can say that the higher the resolution of the picture is as well as the better sound quality and more pictures per second, the higher bitrate is required in order for the end picture in your live stream to have a good quality. However, there are exceptions regarding the bitrate depending on the content of your broadcast. If there are a high amount of changes in the picture, it demands a higher bitrate. For example, a soccer game requires a higher bitrate than a lecture, even if the requirements on the sound quality and resolution are the same for both live streams.

What bitrate, resolution, etc should you choose?
Our recommendation is to stream in the best resolution possible based on the stability and speed of the connection. There is a limitation, if you for example air a live stream in 2000 kbps(approximately 2 mbit) it also requires that the viewer has a solid connection of 2 mbit, if you stream in 3000 kbps, it requires a connection of at least 3 mbit and so on.

Transcoding Live
An exception to this exists when you transcoding live. When you are doing this there is no impact, in terms of the speed and connection of the viewer, because when you are transcoding live transforms the quality of the stream in real time and automatically adjusts the quality depending on the viewers connection. Should you choose to not use this, we recommend you to stream in 2mbit maximum. The reason is that there is a significant risk that a lot of viewers will not be able to access the stream due to the high speed required in their internet connection.

How good connection should you have if you want to stream in  2mbit?

Our recommendation is that your connection should be twice the streaming speed, in this case 4mbit. Generally speaking, you can say that if your connection is 6mbit or higher, you can manage most streams up to HD quality. The lowest connection you can have to even generate an OK stream is 1mbit. Sure, you can have a lower connection, but at the cost of the resolution resulting in a pixelated image.

How can I measure my Internet connection?
A connection can be measured in many different ways, the most simple being checking it with your network provider. Though, this provides no guarantees that everything will work ok because of other impacting factors such as the amount of users on the network at the time, temporary problems on different Internet hubs etc.

How the traffic on the Internet works
Simplified, the Internet can be illustrated as a road network. When there are a lot of cars driving, and less road to travel on, hence a slower moving traffic, and sometimes it stands still. The same thing goes for the Internet traffic, sometimes it moves slowly and sometimes it moves rapidly. The traffic is impacted by how many that are surfing on the same connection, going through the same hubs, and how well the hardware that is transporting the ones and zeros are working.

What is important when you are streaming live- up or down?
Please note that when you are measuring your connection as a broadcaster, it is the uploading speed you need to check. As the viewer, it is the opposite, the speed for downloading(receiving files).

Different types of computer networking-components:
These are the four most common types:

Ethernet
When possible, we highly recommend using this option. In most cases, using the Ethernet provides the most stability and a better connection than a mobile network-component.

Wireless through WiFi
The benefit you get by using a wireless connection is that you don´t have to care about cords, etc. However, your connection is more vulnerable.

3G/4G/NMT
If there is no Ethernet or WiFi available, you can still stream live through 3G/4G or NMT. It usually works fine in a city environment, but not as good on the country side. Fortunately, there is a help here: Net1 is a Nordic operator broadcasting through the NMT-network, which has a better reach than 3G or 4G.

Satellite
Finally, there is one more option and it has gotten cheaper over the years, we are talking about satellite. The pro with streaming through Satellite is that you are not dependent on location. The con’s are that it can be time consuming to set up a Satellite connection, it also requires space and you have to be outdoors in order for it to work. The are a number of suppliers within this segment, one being RB-sat.

If you have any questions or comments about this part of the Streaming School, please state them in the commentary field below and we will address them as soon as possible.

Other Parts of Our TV-School

This was part 1, you’ll find the other parts here.

Part 2 is headlined ”Streaming Live is Easier Than You Think” where we will bring up different types of softwares you can use.

Leave a Reply

  • (will not be published)