Posted by & filed under Press.

Ny version av Solidtango ”Beta” ute nu. Två stora uppdateringar och en hel del under ”huven”.

Mycket av dagens TV finansieras av reklam, därför är det självklart för oss att bygga en annonsmotor i Solidtango. Vårt långsiktiga mål är att vara ledande när det gäller nya annonsformat som förbättrar resultatet för annonsören utan att för den skull upplevas som irriterande för tittaren.

Testa gärna den nya annons-funktionaliteten. Nedan ett exempel på hur man kan jobba med reklam, här har vi även använt vår kapitelindelning för att du ska kunna hoppa fram till en reklam utan att spola i filmen. Första reklamen spelas automatiskt så fort du trycker på play.

Den andra stora uppdateringen är vårt första steg mot sociala kopplingar, testa ovan genom att klicka på ”Share” i spelaren.

Sen kommer vi till alla ”småfixar” som bl.a. lett till ovanstående uppdateringar av Solidtango:

Updated commercial text
Added new player with new commercial-text handling
Changed commercial text
Hide title on first commercials to test player function
Fixed Opening/Closing of title tag in XML, Tim gets cranky otherwise
Added duration in play.xml
Added length to commercial handling page
Added title text for player and commercial durations to XML
Added hint about when share button is showing
Remove share link in player when not published
Added commercial link hint
Fixed sorting and handling of commercials
Separated time in commercial handling
Added new player
Added autoPlay for facebook embed
Added newsest plater
Added total and average time
Added seek option for embed and hide and show commercial link based on if its a commercial or not
Added counters for shareing and commercials
Added _share partial
Added some more share icons for test
Fixed when deleting a commercial video, all commercial linking gets deleted
Added option for enable/disable share button
Added dummydata for sharing interface
Added social icons
Added newest player
Added box to show previeous recordings
Added option to turn off recording of a live broadcast
Fixed error where to long titles in list would break layout
Fixed issue where media_object ID where not updated
Added commercial handling for live broadcasts
Small GUI fix for commercials
Fixed regression with livestream creation
Made sort-handle and delete link hidden when not focused
More commercial GUI cleanups
Added sortable commercials with drag and drop
Fixed commercial form layout
Moved commercial form to the top
Small updates to commercial GUI
Fixed long titles that wrecks settings link
Show if a video is a commercial on the view page
Added method for displaying boolean values
Removed old commercial handling from public playpage
Added new player with multiple commercial support
Fixed bug when no commercial exists
Added gmfile for new js parser
New JS parser
First rewrite of commercial handling
Merge branch ‘staging’ into commercial
Small fixed for dev environment
Merged production changes
Added new player with splash
Added new commercial handling models
Code cleanup
Merge branch ‘production’ into staging
Merge branch ‘production’ into staging
New auth cookie code, for permanent cookies
Removed warning about not being logged in when displaying login form, its pretty obvious
Fixed so that api does not throw error if page params is set to 0
Fixed that long titles breaks headers in Video Show

Och så ändringarna i senaste versionen av spelaren

Fixed a bug with the commercial countdown
New text handling for commercials
Fixed a bug with the title fader
Added share button and improved alittle on the LabelButton
The player now always plays first commercial first. Added a ‘replay’ icon to replace the ‘play’ icon after the move has fully played once.
Added flashvar ‘seek’ which seeks to the given number when play is first called
Fixed a minor bug with the splash
Added splash to this version. Testing an animated version of the splash.
Switching branch
Fixed some bugs with scrubber color, logo link and quality buttons. Also improved quality buttons functionality slightly.
Rebuilt the way video data is handled to a fully object oriented approach. Refined the new handling of commericals and removed most of the old code
Removed test data before push
Added dots in the scrubber to indicate where a commercial is going to play
Commercial now adapts properly to the window size when the entire window is resized
Added text feedback on commercials
Basic functionality for the new commercial handling in place
Started on CommercialOverlay functionality
Added scrubber color support
Added player with all libraries merged in compiler, placed in bin-release/merged
Compiled release version
New classes for handling icons
Added ASDOCS
Added full ASDOC comments to the main file. Minor changes in logics to the applications flow.
Added new volume graphics and animation. Also updated some functions related to live streaming – thumbnail handling and error messages.
Added many new comments in the code. * Re-made how player staes are handled (such as playing and paused), it’s now easier.
Several bugs fixed

Våra duktiga utvecklare ligger sannerligen inte på latsidan… ;)

Leave a Reply

  • (will not be published)