Posted by & filed under Live.

Vi sänder live från JSM i segling, för första gången i 16:9 format.

Leave a Reply

  • (will not be published)