Posted by & filed under Live.

“För första gången kan du nu bo vägg-i-vägg med dina nätkompisar. Atavahuset är ett hus på nätet med nio lägenheter där vem som helst kan flytta in. Varje lägenhet är som en tv-kanal där invånarna sänder sig själva och sin bostad via en webbkamera. Dygnet runt. Vem som får bo kvar och vem som måste flytta avgörs av dig som hälsar på i huset.”

Atavahuset är baserad på Solidtangos streamingplattform, mycket nöje!

Leave a Reply

  • (will not be published)